Tijdlijn

Sinds de aardbeving bij Huizinge in 2012 volgen de ontwikkelingen in het dossier gaswinning zich in snel tempo op. De belangrijkste gebeurtenissen, afspraken en onderzoeken zijn hieronder in chronologische volgorde en per jaar weergegeven.

2015