Bestuursakkoord met de ministers Wiebes en Ollongren

5 juni 2019

Er komt een radicale wijziging in de aanpak van de versterking van woningen die door aardbevingen zijn getroffen. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) werkt het stuwmeer aan schademeldingen versneld weg. Dat heeft een delegatie van de provincie en de gemeenten in het aardbevingsgebied woensdag 5 juni afgesproken met het Rijk.

Snellere afhandeling

In de versterkingsoperatie krijgen inwoners de keuze. Ze kunnen een bouwdepot krijgen en zelf een aannemer kiezen en daarmee het heft in eigen handen nemen. Of de versterking overlaten aan de Nationaal Coördinator Groningen, die de versterking voor inwoners regelt. Kort samengevat komt de wijziging erop neer dat de fase van opname van schade, berekenen en uitwerken wordt ingekort. 

Boete

Nieuw is dat de overheid een boete betaalt aan de inwoner als de afgesproken termijnen niet worden gehaald. Verder is afgesproken dat inwoners die afzien van versterking € 7.000 krijgen voor energiemaatregelen in hun woning. Dit moet de onzekerheid bij inwoners met aardbevingsschade wegnemen. De regio hecht eraan dat inwoners nog dit najaar een voorschot krijgen voor de waardedaling van hun huis. Ook komt er een regeling die het comfort geeft dat inwoners altijd hun huis kwijt kunnen voor de waarde van hun woning. Die regeling geldt voor zowel de mensen die nu al in het gebied wonen als de mensen die er komen wonen.

Nationaal Bouwakkoord

Er komt een nationaal bouwakkoord Groningen, zodat er voldoende betrouwbare aannemers aan het werk kunnen en er een einde komt aan lange aanbestedingsprocedures. Er komt een organisatie (NCG) met ruim mandaat en geld. Het Centrum Veilig Wonen verdwijnt. Verder wordt de nieuwbouwregeling verlengd.

Gaswinning omlaag

In het Kamerdebat dat de plaatsvond op de avond voor het overleg tussen Rijk en regio, gaf minister Wiebes aan dat hij voor de zomer laat zien hoeveel minder gaswinning mogelijk is. Wiebes wil zo dicht mogelijk bij het niveau van 12 miljard kuub komen, zoals het Staatstoezicht op de Mijnen adviseert. Ook geeft Wiebes dan aan of het mogelijk is om de winning eerder helemaal naar 0 te krijgen.