Toegankelijkheidsverklaring

De provincie Groningen wil dat iedereen alle informatie en diensten op haar websites goed kan lezen en gebruiken. Daarom werken we continue aan het verbeteren van de toegankelijkheid. 

Certificaat van toegankelijkheid

De website voldoet grotendeels aan de Europese standaard voor toegankelijkheidseisen (EN 301 549-norm, WCAG2.1, niveau AA), waarop door Stichting Accessibility is getoetst. Het toegankelijkheidsonderzoek (PDF PDF-bestand, 1 MB) is op 19 april 2022 gepubliceerd. De toegankelijkheidsverklaring is hieronder te zien:

Status toegankelijkheidslabel van www.provinciegroningen.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

PDF-bestanden

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan documenten zoals PDF-bestanden. De provincie Groningen kan op dit moment niet garanderen dat alle PDF’s op de website aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen. Er wordt intensief gewerkt om ervoor te zorgen dat dit op korte termijn wel zo is. 

We bieden u de mogelijkheid om PDF’s op verzoek toegankelijk te laten maken. U kunt hiervoor een verzoek indienen via deze website.