Toegankelijkheidsverklaring

De provincie Groningen wil dat iedereen alle informatie en diensten op haar websites goed kan lezen en gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid. 

Certificaat van toegankelijkheid

De website voldoet grotendeels aan de Europese standaard voor toegankelijkheidseisen (EN 301 549-norm, WCAG2.1, niveau AA), waarop door Stichting Accessibility is getoetst. Het laatste toegankelijkheidsonderzoek ( PDF-bestand, 1 MB) is op 19 april 2022 gepubliceerd. Deze toegankelijkheidsverklaring is hieronder te zien.

Status toegankelijkheidslabel van www.provinciegroningen.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsonderzoek

Stichting Accessibility heeft in opdracht van de provincie Groningen in december 2023 de website wederom getoetst. Met de bevindingen zijn we direct aan de slag gegaan. Medio 2024 wordt door Stichting Accessibility gekeken of de bevindingen voldoende zijn opgepakt. Hierna publiceren we de definitieve resultaten van dit toegankelijkheidsonderzoek.  

Medio 2024 worden ook alle overige websites van de provincie Groningen getoetst op digitale toegankelijkheid. 

Pdf-bestanden

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan documenten zoals Pdf-bestanden. De provincie Groningen kan op dit moment niet garanderen dat alle Pdf’s op de website aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen. Er wordt intensief gewerkt om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst wel zo is. 

We bieden u de mogelijkheid om een toegankelijke versie aan te vragen van een niet toegankelijke Pdf. U kunt hiervoor een verzoek indienen.