Toegankelijkheidsverklaring

De provincie Groningen wil dat iedereen alle informatie en diensten op haar websites goed kan lezen en gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid. 

Certificaat van toegankelijkheid

De website voldoet grotendeels aan de Europese standaard voor toegankelijkheidseisen (EN 301 549-norm, WCAG2.1, niveau AA), waarop door Stichting Accessibility is getoetst. Het laatste toegankelijkheidsonderzoek (PDF PDF-bestand, 1 MB) is op 19 april 2022 gepubliceerd. Deze toegankelijkheidsverklaring is hieronder te zien.

Status toegankelijkheidslabel van www.provinciegroningen.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsonderzoek

Stichting Accessibility gaat in opdracht van de provincie Groningen in december 2023 de website wederom toetsen. Met de uitkomsten gaan we direct aan de slag om onze website verder digitaal toegankelijk te maken. Medio 2024 publiceren we de resultaten van dit toegankelijkheidsonderzoek. 

Medio 2024 worden alle overige websites van de provincie Groningen ook getoetst op digitale toegankelijkheid. 

Pdf-bestanden

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan documenten zoals Pdf-bestanden. De provincie Groningen kan op dit moment niet garanderen dat alle Pdf’s op de website aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen. Er wordt intensief gewerkt om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst wel zo is. 

We bieden u de mogelijkheid om Pdf’s op verzoek toegankelijk te laten maken. U kunt hiervoor een verzoek indienen.