Inkoop en aanbesteding

TenderNed

De provincie Groningen publiceert alle aanbestedingen voor leveringen en diensten boven het Europese drempelbedrag en voor werken vanaf € 2.000.000,- op TenderNed.

Aanbestedingskalender 2023

Hier vindt u de aanbestedingskalender van de provincie Groningen. In de planning staat in welk kwartaal wij verwachten een aanbesteding te starten. Deze periode kan bestaan uit de voorbereiding en de aanbesteding met de publicatie. U kunt geen rechten aan de kalender ontlenen. De officiële publicatie van aanbestedingen gebeurt via Mercell en/of Tenderned. Wij raden ondernemers aan om deze platforms in de gaten te houden.

Onderwerp Aanbestedingsprocedure Start  
Contract vastgoedadviseur/ bouwkundige uitvoering Meervoudig onderhands Vierde kwartaal  
Papier (voor de multifunctionals) Meervoudig onderhands Loopt  
Binnenhuisarchitect Meervoudig onderhands Vierde kwartaal  
Kantoorafval & vertrouwelijk papier Meervoudig onderhands Loopt  
Klimaatkamer Nuis (renovatie) Meervoudig onderhands/Nationaal Onbekend  
Sanitaire voorzieningen Meervoudig onderhands 2024  
Evaluatie beverbeheerplan Meervoudig onderhands Vierde kwartaal  
Ganzenmonitoring Meervoudig onderhands Onbekend  
Veenprogramma: onderzoek & advies Meervoudig onderhands Onbekend  
Gladheid materieel Europees Derde kwartaal  
Maaien Reitdiep Europees Vierde kwartaal  
Onderhoud bruggen E+W+H Europees Vierde kwartaal  
ICT-opdrachten Nader te bepalen Onbekend  
Post Meervoudig onderhands Onbekend  
Huisvestingsadvies & projectmanagement MK12 Meervoudig onderhands Derde kwartaal  
Financieel systeem Europees Onbekend  
E-dienstverlening Europees Derde en vierde kwartaal  
Notitie reikwijdte en detailniveau ASV's Meervoudig onderhands Derde kwartaal  
Snoeien bospercelen en hagen november 2023/maart 2024 Meervoudig onderhands Vierde kwartaal  
Afval opruimen (zwerfvuil, verzorgingsplaatsen, steunpunten) Europees Vierde kwartaal  
Maaibestek Europees Vierde kwartaal  

Groslijstensystematiek

Bent u ondernemer en wilt u kans maken op opdrachten van de provincie Groningen voor cultuur- en civieltechnische werken? Dan kunt zich aanmelden voor meerdere groslijsten. We nemen alleen aanmeldingen in behandeling die volledig zijn.   

Wet Bibob

De Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen (Wet Bibob) biedt de provincie de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, ook genoemd Bibob-onderzoek, uit te voeren. Bijvoorbeeld bij inschrijving op een aanbesteding in de sectoren bouw, milieu en ICT en bij vastgoedtransacties waarbij de provincie partij is.

Aanbestedingsregels voor subsidieontvangers

In bepaalde situaties zijn subsidieontvangers verplicht om de aanbestedingsregels te volgen. De provincie Groningen hanteert hierbij de wettelijke uitgangspunten, zoals opgenomen in de Aanbestedingswet.

Heeft u vragen?

Neem voor meer informatie over inkoop en aanbestedingen contact op via inkoop@provinciegroningen.nl.