Inkoop en aanbesteding

TenderNed

De provincie Groningen publiceert alle aanbestedingen voor leveringen en diensten boven het Europese drempelbedrag en voor werken vanaf € 2.000.000,- op TenderNed.

Aanbestedingskalender 2022

Hier vindt u de aanbestedingskalender van de provincie Groningen. In de planning staat in welk kwartaal wij verwachten een aanbesteding te starten. Deze periode kan bestaan uit de voorbereiding en de aanbesteding met de publicatie. U kunt geen rechten aan de kalender ontlenen. De officiële publicatie van aanbestedingen gebeurt via Negometrix en/of Tenderned. Wij raden ondernemers aan om deze platforms in de gaten te houden.

Onderwerp Aanbestedingsprocedure Start  
BHV Meervoudig onderhands Derde kwartaal 2023  
Verwerking digitale archief ProMIS Meervoudig onderhands Eerste en Tweede kwartaal 2023  
Binnenhuisarchitect Meervoudig onderhands Eerste en Tweede kwartaal 2023  
Glasbewassing Meervoudig onderhands Eerste en Tweede kwartaal 2023  
Kantoorafval & vertrouwelijk papier Meervoudig onderhands Tweede kwartaal 2023  
Klimaatkamer Nuis (renovatie = werk) Meervoudig onderhands Tweede en derde kwartaal 2023  
Sanitaire voorzieningen Nog onbekend Tweede kwartaal 2023  
Ankerstation stofmeting Europees Eerste en Tweede kwartaal 2023  
Evaluatie beverbeleid Meervoudig onderhands Vierde kwartaal 2023  
Ganzenmonitoring Meervoudig onderhands Derde kwartaal 2023  
Veenprogramma: onderzoek & advies Meervoudig onderhands Derde kwartaal 2023  
Gladheidbestrijding Europees Derde kwartaal 2023  
Gladheid materieel Europees Tweede kwartaal 2023  
Maaien Reitdiep Europees Tweede kwartaal 2023  
Onderhoud bruggen E+W+H Europees Tweede kwartaal 2023  
Raamovereenkomst Snoeien Europees Derde kwartaal 2023  
Inspectie Kunstwerken Europees Eerste kwartaal 2023  
ICT opdrachten NTB    
Externe deskundigenpool Europees Tweede kwartaal 2023  
Nationaal Programma Landelijk Gebied (lange termijn) Europees Tweede kwartaal 2023  
Levering waterstof Europees Eerste kwartaal 2023  

Groslijstensystematiek

Bent u ondernemer en wilt u kans maken op opdrachten van de provincie Groningen voor cultuur- en civieltechnische werken? Dan kunt zich aanmelden voor meerdere groslijsten. We nemen alleen aanmeldingen in behandeling die volledig zijn.   

Wet Bibob

De Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen (Wet Bibob) biedt de provincie de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, ook genoemd Bibob-onderzoek, uit te voeren. Bijvoorbeeld bij inschrijving op een aanbesteding in de sectoren bouw, milieu en ICT en bij vastgoedtransacties waarbij de provincie partij is.

Aanbestedingsregels voor subsidieontvangers

In bepaalde situaties zijn subsidieontvangers verplicht om de aanbestedingsregels te volgen. De provincie Groningen hanteert hierbij de wettelijke uitgangspunten, zoals opgenomen in de Aanbestedingswet.

Hebt u vragen?

Neem voor meer informatie over inkoop en aanbestedingen contact op via inkoop@provinciegroningen.nl.