Inkoop en aanbesteding

TenderNed

De provincie Groningen publiceert alle aanbestedingen voor leveringen en diensten boven het Europese drempelbedrag en voor werken vanaf € 2.000.000,- op TenderNed.

Aanbestedingskalender 2022

Hier vindt u de aanbestedingskalender van de provincie Groningen. In de planning staat in welk kwartaal wij verwachten een aanbesteding te starten. Deze periode kan bestaan uit de voorbereiding en de aanbesteding met de publicatie. U kunt geen rechten aan de kalender ontlenen. De officiële publicatie van aanbestedingen gebeurt via Negometrix en/of Tenderned. Wij raden ondernemers aan om deze platforms in de gaten te houden.

Onderwerp Aanbestedingsprocedure Start  
Vegetatiemonitoring Meervoudig onderhands Vierde kwartaal 2022  
Multifunctionals Nog niet bekend Eerst kwartaal 2023  
Glasbewasssing Meervoudig onderhands Vierde kwartaal 2022  
Bedrijfskleding Europees openbaar Derde kwartaal 2022  
Financieel systeem met marktverkenning Europees openbaar Vierde kwartaal 2022  
Ingenieursdiensten Europees Eerste kwartaal 2023  
PlanMER Omgevingsvisie Europees niet openbaar Derde kwartaal 2022  
Software Broker (in samenwerking met de provincie Drenthe)the) Europees openbaar Tweede kwartaal 2023  
Hardware Europees openbaar Vierde kwartaal 2022  
Levering Waterstof ten bate van treinen Europees openbaar Vierde kwartaal 2022  
Dataportaal Europees openbaar Vierde kwartaal 2022  

Groslijstensystematiek

Bent u ondernemer en wilt u kans maken op opdrachten van de provincie Groningen voor cultuur- en civieltechnische werken? Dan kunt zich aanmelden voor meerdere groslijsten. We nemen alleen aanmeldingen in behandeling die volledig zijn.   

Wet Bibob

De Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen (Wet Bibob) biedt de provincie de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, ook genoemd Bibob-onderzoek, uit te voeren. Bijvoorbeeld bij inschrijving op een aanbesteding in de sectoren bouw, milieu en ICT en bij vastgoedtransacties waarbij de provincie partij is.

Aanbestedingsregels voor subsidieontvangers

In bepaalde situaties zijn subsidieontvangers verplicht om de aanbestedingsregels te volgen. De provincie Groningen hanteert hierbij de wettelijke uitgangspunten, zoals opgenomen in de Aanbestedingswet.

Hebt u vragen?

Neem voor meer informatie over inkoop en aanbestedingen contact op via inkoop@provinciegroningen.nl.