Inkoop en aanbesteding

TenderNed

De provincie Groningen publiceert alle aanbestedingen voor leveringen en diensten boven het Europese drempelbedrag en voor werken vanaf € 2.000.000,- op TenderNed.

Aanbestedingskalender 2022

Hier vindt u de aanbestedingskalender van de provincie Groningen. In de planning staat in welk kwartaal wij verwachten een aanbesteding te starten. Deze periode kan bestaan uit de voorbereiding en de aanbesteding met de publicatie. U kunt geen rechten aan de kalender ontlenen. De officiële publicatie van aanbestedingen gebeurt via Negometrix en/of Tenderned. Wij raden ondernemers aan om deze platforms in de gaten te houden.

Onderwerp Aanbestedingsprocedure Start  
Onderzoek vegetatie Meervoudig onderhands Q1  
Warme Drankenautomaten Europees openbaar Q1  
Schoonmaak Europees openbaar Q1  
Multifunctionals Nog niet bekend Q1  
Architectdientsten Meervoudig onderhands Q3  
Glasbewassing Meervoudig onderhands Q3  
Binnenbeplanting Meervoudig onderhands Q2  
Bedrijfskleding Europees openbaar Q2  
BHV Meervoudig onderhands Q3  
Financieel systeem met marktverkenning Europees openbaar Q3  
Monitoring stortplaatsen Nog niet bekend Q3  
Onderhoud hydrauliek bruggen Meervoudig onderhands Q1  
Bureaustoelen Europees openbaar Q2  
Landschapsecologische systeemanalyse Meervoudig onderhands Q1  

Groslijstensystematiek

Bent u ondernemer en wilt u kans maken op opdrachten van de provincie Groningen voor cultuur- en civieltechnische werken? Dan kunt zich aanmelden voor meerdere groslijsten. We nemen alleen aanmeldingen in behandeling die volledig zijn.   

Wet Bibob

De Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen (Wet Bibob) biedt de provincie de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, ook genoemd Bibob-onderzoek, uit te voeren. Bijvoorbeeld bij inschrijving op een aanbesteding in de sectoren bouw, milieu en ICT en bij vastgoedtransacties waarbij de provincie partij is.

Aanbestedingsregels voor subsidieontvangers

In bepaalde situaties zijn subsidieontvangers verplicht om de aanbestedingsregels te volgen. De provincie Groningen hanteert hierbij de wettelijke uitgangspunten, zoals opgenomen in de Aanbestedingswet.

Hebt u vragen?

Neem voor meer informatie over inkoop en aanbestedingen contact op via inkoop@provinciegroningen.nl.