Inkoop en aanbesteding

TenderNed

De provincie Groningen publiceert alle aanbestedingen voor leveringen en diensten boven het Europese drempelbedrag en voor werken vanaf € 2.000.000,- op TenderNed.

Aanbestedingskalender

Hier vindt u de aanbestedingskalender van de provincie Groningen. In de planning staat in welk kwartaal wij verwachten een aanbesteding te starten. Deze periode kan bestaan uit de voorbereiding en de aanbesteding met de publicatie. U kunt geen rechten aan de kalender ontlenen. De officiële publicatie van aanbestedingen gebeurt via Mercell en/of Tenderned. Wij raden ondernemers aan om deze platforms in de gaten te houden.

Aanbestedingskalender 2024

Onderwerp Aanbestedingsprocedure Team Start
Sanitaire voorzieningen Europees Facilitair beheer Q2 - 2024
Evaluatie beverbeheerplan Meervoudig onderhands Natuur Q2 - 2024
Onderhoud bruggen E+W+H Europees Onderhoud Vaarwegen, Kunstwerken en Groen Loopt
Post Meervoudig onderhands Documentaire Informatie Voorziening Onbekend
Huisvestingsadvies & projectmanagement MK12 Europees Facilitair beheer Q3/Q4 - 2024
Financieel systeem Europees ICT Q3/Q4 - 2024
Snoeien bospercelen en hagen Europees Onderhoud Vaarwegen, Kunstwerken en Groen Q3 - 2024
Afval opruimen zwerfvuil, verzorgingsplaatsen, steunpunten Europees Onderhoud Vaarwegen, Kunstwerken en Groen Loopt
Catering Europees Facilitair beheer Q4 - 2024
Realisatie Theehuis Meervoudig onderhands Facilitair beheer Q2/Q3 - 2024
Raamcontract bouwkundig uitvoering Meervoudig onderhands Facilitair beheer Q3 - 2024
Gastvrij beveiligen Europees Klantcontact Q3 - 2024
Verhuisdiensten Europees Facilitair beheer 2025
BHV opleidingen Meervoudig onderhands Klantcontact Loopt
Beheer & Onderhoud DRIS panelen Groningen-Drenthe Europees Publieke, Slimme en Groene Mobiliteit Q2 - 2024
Inhuur Europees HRM Q3 - 2024
Wagenpark Europees Materieelbeheer Q2 - 2024
Meubilair Europees Facilitair beheer Q4 - 2024
Ingenieursdiensten Europees Ingenieursbureau Q3 - 2024
Onderzoek reizigersaantallen spoor Meervoudig onderhands Publieke, Slimme en Groene Mobiliteit Loopt
Erfgoedmonitor Europees Programmamanagement Q2 - 2024
Raamovereenkomst bestrijding exoten Europees Natuur Q4 - 2024
E-dienstverlening Europees ICT Q2 - 2024

Groslijstensystematiek

Bent u ondernemer en wilt u kans maken op opdrachten van de provincie Groningen voor cultuur- en civieltechnische werken? Dan kunt zich aanmelden voor meerdere groslijsten. We nemen alleen aanmeldingen in behandeling die volledig zijn.   

Facturen

Provincie Groningen hanteert een servicenorm van 30 dagen voor het betalen van facturen. Om hieraan te kunnen voldoen, vragen wij u om uw factuur volledig en naar het juiste adres te verzenden.

Bekijk de voorwaarden waar uw factuur aan moet voldoen

Wet Bibob

De Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen (Wet Bibob) biedt de provincie de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, ook genoemd Bibob-onderzoek, uit te voeren. Bijvoorbeeld bij inschrijving op een aanbesteding in de sectoren bouw, milieu en ICT en bij vastgoedtransacties waarbij de provincie partij is.

Aanbestedingsregels voor subsidieontvangers

In bepaalde situaties zijn subsidieontvangers verplicht om de aanbestedingsregels te volgen. De provincie Groningen hanteert hierbij de wettelijke uitgangspunten, zoals opgenomen in de Aanbestedingswet.

Heeft u vragen?

Neem voor meer informatie over inkoop en aanbestedingen contact op via inkoop@provinciegroningen.nl.