Inkoop en aanbesteding

TenderNed

De provincie Groningen publiceert alle aanbestedingen voor leveringen en diensten boven het Europese drempelbedrag en voor werken vanaf € 2.000.000,- op TenderNed.

Aanbestedingskalender

Hier vindt u de aanbestedingskalender van de provincie Groningen. In de planning staat in welk kwartaal wij verwachten een aanbesteding te starten. Deze periode kan bestaan uit de voorbereiding en de aanbesteding met de publicatie. U kunt geen rechten aan de kalender ontlenen. De officiële publicatie van aanbestedingen gebeurt via Mercell en/of Tenderned. Wij raden ondernemers aan om deze platforms in de gaten te houden.

Aanbestedingskalender 2024

Onderwerp Team Dienst/werk/levering Aanbestedingsprocedure Start aanbesteding
Sanitaire voorzieningen Facilitair beheer Dienst Europees Loopt
Huisvestingsadvies & projectmanagement MK12 Facilitair beheer Dienst Europees Q3/Q4 2024
Financieel systeem ICT Dienst Europees Q3 2024
Snoeien bospercelen en hagen Onderhoud Vaarwegen, Kunstwerken en Groen Dienst Europees Q3 2024
Afval opruimen zwerfvuil, verzorgingsplaatsen, steunpunten Onderhoud Vaarwegen, Kunstwerken en Groen Dienst Europees Q2/Q3 2024
Catering Facilitair beheer Dienst Europees Q4 2024
Realisatie Theehuis Facilitair beheer Werk Meervoudig onderhands Onbekend
Raamcontract bouwkundig uitvoering Facilitair beheer Werk Meervoudig onderhands Q3 2024
Beveiliging Klantcontact Dienst Europees Q4 2024
Beheer & Onderhoud DRIS panelen Groningen-Drenthe Publieke, Slimme en Groene Mobiliteit Dienst Europees Loopt
Inhuur personeel HRM Dienst Europees Q3/Q4 2024
Wagenpark Materieelbeheer Levering Europees Loopt
Meubilair Facilitair beheer Levering Europees Q4 2024
Ingenieursdiensten Ingenieursbureau Dienst Europees Q3/Q4 2024
Erfgoedmonitor Programmamanagement Dienst Europees Q2/Q3 2024
Raamovereenkomst bestrijding exoten Natuur Dienst Europees Q4 2024
E-dienstverlening ICT Dienst Europees Loopt
Bouwbegeleiding nieuwbouw steunpunt Roodehaan Facilitair beheer Dienst Meervoudig onderhands Q3/Q4 2024
Onderdelen en kleinmaterialen Materieelbeheer Levering Europees Q3 2024
VTH Systeem VTH Levering en dienst Europees Q3 2024
Brandpuien Facilitair beheer Werk Meervoudig onderhands Q3 2024
Adviseur brandveiligheid Facilitair beheer Dienst Meervoudig onderhands Q4 2024
Plan-MER ASV's Water Dienst Meervoudig onderhands Loopt
Evaluatie Toukomst (NPG) NPG Dienst Meervoudig onderhands Loopt
Aanplant en planplaats voorbereiding Onderhoud Vaarwegen, Kunstwerken en Groen Levering en dienst Europees Q3 2024
Serverinfrastructuur, Storage infrastructuur en aanvullende dienstverlening SAP Levering Europees Q3 2024
Wagenpark verzekering Materieelbeheer Dienst Europees Q4 2024
Marifooninstallatie Nautisch Operators Levering Europees Q4 2024
Verkenning alternatieve tracés STAR Stadskanaal Publieke, Slimme en Groene Mobiliteit Dienst Meervoudig onderhands Q2 2024
Provinciale website/ CMS (SaaS inclusief hosting) SAP Dienst Europees Q4 2024

Groslijstensystematiek

Bent u ondernemer en wilt u kans maken op opdrachten van de provincie Groningen voor cultuur- en civieltechnische werken? Dan kunt zich aanmelden voor meerdere groslijsten. We nemen alleen aanmeldingen in behandeling die volledig zijn.   

Facturen

Provincie Groningen hanteert een servicenorm van 30 dagen voor het betalen van facturen. Om hieraan te kunnen voldoen, vragen wij u om uw factuur volledig en naar het juiste adres te verzenden.

Bekijk de voorwaarden waar uw factuur aan moet voldoen

Wet Bibob

De Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen (Wet Bibob) biedt de provincie de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, ook genoemd Bibob-onderzoek, uit te voeren. Bijvoorbeeld bij inschrijving op een aanbesteding in de sectoren bouw, milieu en ICT en bij vastgoedtransacties waarbij de provincie partij is.

Aanbestedingsregels voor subsidieontvangers

In bepaalde situaties zijn subsidieontvangers verplicht om de aanbestedingsregels te volgen. De provincie Groningen hanteert hierbij de wettelijke uitgangspunten, zoals opgenomen in de Aanbestedingswet.

Heeft u vragen?

Neem voor meer informatie over inkoop en aanbestedingen contact op via inkoop@provinciegroningen.nl.