Inkoop en aanbesteding

TenderNed

De provincie Groningen publiceert alle aanbestedingen voor leveringen en diensten boven het Europese drempelbedrag en voor werken vanaf € 2.000.000,- op TenderNed.

Aanbestedingskalender 2021

Hier vindt u de aanbestedingskalender van de provincie Groningen. In de planning staat in welk kwartaal wij verwachten een aanbesteding te starten. Deze periode kan bestaan uit de voorbereiding en de aanbesteding met de publicatie. U kunt geen rechten aan de kalender ontlenen. De officiële publicatie van aanbestedingen gebeurt via Negometrix en/of Tenderned. Wij raden ondernemers aan om deze platformen in de gaten te houden.

Afdeling Onderwerp Aanbestedingsprocedure Start
PO Inhuur personeel Europese openbaar Q1
LB Project 'vloed' (ED2050) Europees Q1
LB/KG Imagomonitor Europees Q1
LB Camera's + Narrowcasting + Av onderh. nnb Q1
PPM Opstellen masterplan t.b.v. gebiedsontwikkeling Oostpolder Meervoudig onderhands Q2
BO Wegenzout Europees Q2
INFO Antivirus software Europees Q2
PPM Advies verduurzamen maatschappelijk vastgoed Europees Q2
FZ Theehuis bouwen westpolder nnb Q2
FZ Meubilair Plaza/Topweer Meervoudig onderhands Q2
LGW Monitoring Akkervolgens Kiekendief nnb Q2
FZ Onderhoud E&W installaties Europees Q2
INFO Complexe IT-koppelingen nnb Q3
IB Ingenieursdienstverlening / advisering Europees openbaar Q4
FZ Reprodiensten Europees openbaar Q4
FZ Bedrijfskleding Europees openbaar Q4

Groslijstensystematiek

Bent u ondernemer en wilt u kans maken op opdrachten van de provincie Groningen voor cultuur- en civieltechnische werken? Dan kunt zich aanmelden voor meerdere groslijsten. We nemen alleen aanmeldingen in behandeling die volledig zijn.   

Wet Bibob

De Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen (Wet Bibob) biedt de provincie de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, ook genoemd Bibob-onderzoek, uit te voeren. Bijvoorbeeld bij inschrijving op een aanbesteding in de sectoren bouw, milieu en ICT en bij vastgoedtransacties waarbij de provincie partij is.

Hebt u vragen?

Neem voor meer informatie over inkoop en aanbestedingen contact op  via concerninkoop@provinciegroningen.nl.