Inkoop en aanbesteding

TenderNed

De provincie Groningen publiceert alle aanbestedingen voor leveringen en diensten boven het Europese drempelbedrag en voor werken vanaf € 2.000.000,- op TenderNed.

Aanbestedingskalender 2021

Hier vindt u de aanbestedingskalender van de provincie Groningen. In de planning staat in welk kwartaal wij verwachten een aanbesteding te starten. Deze periode kan bestaan uit de voorbereiding en de aanbesteding met de publicatie. U kunt geen rechten aan de kalender ontlenen. De officiële publicatie van aanbestedingen gebeurt via Negometrix en/of Tenderned. Wij raden ondernemers aan om deze platforms in de gaten te houden.

Onderwerp Aanbestedingsprocedure Start  
Wegenzout Europese Q2  
Antivirussoftware Europees Q2  
Advies verduurzamen maatschappelijk vastgoed Europees Q2  
Theehuis bouwen westpolder nnb Q2  
Meubilair Plaza/Topweer Meervoudig onderhands Q2  
Complexe IT-koppelingen nnb Q3  
Ingenieursdienstverlening/advisering Europees openbaar Q4  
Reprodiensten Europees openbaar Q4  
Bedrijfskleding Europees openbaar Q4  
Veegmachine fossielvrij Meervoudig onderhands Q3  
Incidentmanagement Europees openbaar Q3  
Nieuwbouw BO Europees openbaar Q3  
Digitale provinciale werkplek nnb Q3  

Groslijstensystematiek

Bent u ondernemer en wilt u kans maken op opdrachten van de provincie Groningen voor cultuur- en civieltechnische werken? Dan kunt zich aanmelden voor meerdere groslijsten. We nemen alleen aanmeldingen in behandeling die volledig zijn.   

Wet Bibob

De Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen (Wet Bibob) biedt de provincie de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, ook genoemd Bibob-onderzoek, uit te voeren. Bijvoorbeeld bij inschrijving op een aanbesteding in de sectoren bouw, milieu en ICT en bij vastgoedtransacties waarbij de provincie partij is.

Hebt u vragen?

Neem voor meer informatie over inkoop en aanbestedingen contact op via inkoop@provinciegroningen.nl.