Wet Bibob

De Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob) maakt het voor de provincie mogelijk om zich te beschermen tegen het risico dat zij onbewust in zee gaat met criminele (rechts-)personen en daarmee onbedoeld criminele activiteiten ondersteunt. De Wet Bibob biedt de provincie namelijk de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, ook genoemd: Bibob-onderzoek, uit te voeren.

In welke gevallen?

Een Bibob-onderzoek kan plaatsvinden als een omgevingsvergunning of een subsidie wordt aangevraagd, bij inschrijving op een aanbesteding in de sectoren bouw, milieu en ICT en bij vastgoedtransacties waarbij de provincie partij is. Ook wanneer de vergunning of subsidie al is verleend kan de Wet Bibob worden toegepast.

Bibob-onderzoek

De provincie start standaard een Bibob-onderzoek als de aanvraag betrekking heeft op een afvalverwerkend bedrijf. In overige situaties starten we een onderzoek wanneer daar een concrete aanleiding voor is. Bij de uitvoering van het onderzoek maken wij gebruik van gegevens die in onze eigen organisatie bekend zijn. Daarnaast maken wij gebruik van informatie, die beschikbaar is in zogenaamde open bronnen, zoals nieuwsberichten, Kamer van Koophandel en Kadaster. Daarnaast kunnen we gesloten bronnen, zoals politie- en justitiegegevens, raadplegen. Aan de hand van alle verzamelde gegevens brengen wij de integriteit van de betrokkene in kaart.

We kunnen voor het onderzoek de hulp inroepen van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Ook hebben wij de mogelijkheid om advies te vragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hiervan stelt de provincie altijd de betrokkene (bijvoorbeeld de vergunning-/subsidieaanvrager) in kennis. Het Landelijk Bureau Bibob verricht dan een verdergaand onderzoek. Het advies van betrekken wij bij onze uiteindelijke beslissing

Bestaat het gevaar dat een (aangevraagde of verleende) vergunning, subsidie, opdracht of vastgoedtransactie wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten dan kan op grond van de Wet Bibob deze vergunning, subsidie, opdracht of vastgoedtransactie worden geweigerd of niet verleend.

Heeft u vragen over de Wet Bibob?

Neem contact op met de afdeling Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie.

Telefoon: 050 - 316 4956
E-mail: bibob@provinciegroningen.nl