Kwetsbaarheid melden

De provincie Groningen vindt de veiligheid van haar eigen informatiesystemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • uw bevindingen te mailen naar cert@provinciegroningen.nl;
 • versleutel de bevindingen indien mogelijk met onze PGP-sleutel om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt;
 • voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen (Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn);
 • contactgegevens achter te laten zodat we met u in contact kunnen treden om samen te werken aan een veilig resultaat (Laat minimaal een e-mailadres of telefoonnummer achter);
 • de melding zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid te doen.
 • de informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost;
 • verantwoordelijk om te gaan met de kennis over het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem aan te tonen.

U vermijdt:

 • het plaatsen van malware;
 • het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directory listing van een systeem);
 • het aanbrengen van veranderingen in het systeem;
 • het herhaaldelijk toegang tot het systeem verkrijgen of de toegang delen met anderen;
 • het gebruik maken van het zogeheten “bruteforcen” van toegang tot systemen;
 • het gebruik maken denial-of-service of social engineering.

Dit mag u verwachten:

 • Als u bij de melding van een door u geconstateerde kwetsbaarheid in een ict-systeem van de provincie Groningen aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, zullen we geen juridische consequenties verbinden aan deze melding.
 • Wij behandelen een melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens niet zonder toestemming van de melder met derden, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 • In onderling overleg kunnen we, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid.
 • Wij sturen u binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging.
 • Wij reageren binnen 3 werkdagen op een melding met de beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • Wij lossen het door u geconstateerde beveiligingsprobleem in een systeem zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 90 dagen, op. In onderling overleg kan worden bepaald of en op welke wijze over het probleem, nadat het is opgelost, wordt gepubliceerd.

English translation

Reporting Vulnerabilities (English)