Actueel

Alles wat er nu speelt binnen de provincie Groningen.

 • Nieuws

  Een overzicht van alle nieuwsberichten.

 • Bekendmakingen

  Wekelijks publiceren wij officiële bekendmakingen, zoals vergunningen, ontgrondingen en aankondigingen.

 • Coronafonds

  Met het Coronafonds helpen we bedrijven en instellingen door de coronacrisis. Er is in totaal € 11,5 miljoen beschikbaar.

 • Dienstverlening in coronatijd

  Voor de komende tijd is onze dienstverlening in sommige gevallen aangepast.

 • Provinciale Vrijwilligersprijs

  De 5 winnaars zijn bekendgemaakt op 7 december 2021. Lees de juryrapporten terug.

 • Wegwerkzaamheden

  We werken doorlopend aan de bereikbaarheid en veiligheid van onze provinciale wegen.

 • Dossiers

  Een bundeling van informatie over grote thema's, zoals gaswinning of stikstof.

 • Vergaderschema en Statenstukken

  Een jaaroverzicht met het vergaderschema van Provinciale Staten en de Statencommissies.

 • Besluitenlijst Gedeputeerde Staten

  Het college van Gedeputeerde Staten vergadert elke dinsdag. Op de besluitenlijst staan alle genomen besluiten.

 • Weekagenda Gedeputeerde Staten

  Hierin zijn de activiteiten van Gedeputeerde Staten te vinden voor de aankomende week.