Coronacrisis

In het dossier is meer te vinden over de aangepaste dienstverlening en subsidieregeling voor ondernemers in coronatijd.

Actueel

Alles wat er nu speelt in de provincie Groningen.

 • Nieuws

  Een overzicht van alle nieuwsberichten.

 • Bekendmakingen

  Hier publiceren we officiële bekendmakingen, zoals vergunningen, ontgrondingen en aankondigingen.

 • Wegwerkzaamheden

  We werken doorlopend aan de bereikbaarheid en veiligheid van onze provinciale wegen.

 • Dossiers

  Een bundeling van informatie over thema's, zoals coronacrisis, gaswinning of stikstof.

 • Besluitenlijsten

  Het college van Gedeputeerde Staten vergadert wekelijks. Hier staan de genomen besluiten.

 • Vergaderschema en statenstukken

  Een jaaroverzicht met het vergaderschema van Provinciale Staten en de Statencommissies.

 • Zwemwater

  Een overzicht van alle zwemplassen in de provincie waar de waterkwaliteit wordt gecontroleerd.

 • Varen in Groningen

  Alle bruggen en sluizen in de provincie op kaart. Vanwege de coronamaatregelen kunnen er aangepaste bedieningstijden gelden.

 • Informatiebijeenkomst windpark Eemshaven-West

  Op 26 augustus is er in Roodeschool een informatiebijeenkomst over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het windpark Eemshaven-West.