Actueel

Alles wat er nu speelt binnen de provincie Groningen.

 • Nieuws

  Een overzicht van alle nieuwsberichten.

 • Bekendmakingen

  Wekelijks publiceren wij officiƫle bekendmakingen, zoals vergunningen, ontgrondingen en aankondigingen.

 • Varen in Groningen

  Het vaarseizoen is in volle gang. Bekijk de actuele bedieningstijden voor de bruggen en sluizen in onze provincie.

 • Zwemwater

  In samenwerking met de waterschappen zien we toe op de waterkwaliteit van verschillende zwemplassen. Via zwemwater.nl blijft u op de hoogte.

 • Wegwerkzaamheden

  We werken doorlopend aan de bereikbaarheid en veiligheid van onze provinciale wegen.

 • Dossiers

  Een bundeling van informatie over grote thema's, zoals gaswinning of stikstof.

 • Praat en denk mee over samenwerking op gebied van fiets!

  Op 21 september en 3 november organiseren we bijeenkomsten over de samenwerking tussen partnerorganisaties rondom fietsen.

 • Vergaderschema en Statenstukken

  Een jaaroverzicht met het vergaderschema van Provinciale Staten en de Statencommissies.

 • Besluitenlijst Gedeputeerde Staten

  Het college van Gedeputeerde Staten vergadert elke dinsdag. Op de besluitenlijst staan alle genomen besluiten.

 • Weekagenda Gedeputeerde Staten

  Hierin zijn de activiteiten van Gedeputeerde Staten te vinden voor de aankomende week.