Actueel

Alles wat er nu speelt in de provincie.

 • Nieuws

  Een overzicht van alle nieuwsberichten.

 • Bekendmakingen

  Hier publiceren we officiële bekendmakingen, zoals vergunningen, ontgrondingen en aankondigingen.

 • Wegwerkzaamheden

  We werken doorlopend aan de bereikbaarheid en veiligheid van onze provinciale wegen.

 • Dossiers

  Een bundeling van informatie over thema's, zoals coronacrisis, gaswinning of stikstof.

 • Besluitenlijsten

  Het college van Gedeputeerde Staten vergadert wekelijks. Hier staan de genomen besluiten.

 • Vergaderschema en statenstukken

  Een jaaroverzicht met het vergaderschema van Provinciale Staten en de Statencommissies.

 • PFAS

  De stof PFAS is op dit moment veel in het nieuws. Hoe gaan we in de provincie Groningen om met PFAS?