Actueel

Alles wat er nu speelt in de provincie.

 • Nieuws

  Een overzicht van alle nieuwsberichten.

 • Bekendmakingen

  Hier publiceren we officiële bekendmakingen, zoals vergunningen, ontgrondingen en aankondigingen.

 • Persberichten

  Een overzicht van alle persberichten.

 • Wegwerkzaamheden

  We werken doorlopend aan de bereikbaarheid en veiligheid van onze provinciale wegen.

 • Zwemplassen

  Waar kun je veilig zwemmen in onze provincie?

 • Dossiers

  Een bundeling van informatie over langlopende onderwerpen, zoals gaswinning.

 • Besluitenlijsten

  Het college van Gedeputeerde Staten vergadert wekelijks. Hier staan de genomen besluiten.

 • Vergaderschema

  Een jaaroverzicht met het vergaderschema van Provinciale Staten en de Statencommissies.

 • Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

  Wat betekent de PAS voor de provincie Groningen?

 • Krimpcongres

  Op donderdag 31 oktober 2019 bent u van harte welkom op het Krimpcongres 'De kracht van verbinding'.

 • Provinciale Vrijwilligerprijs

  Vrijwilligersorganisaties kunnen zich tot en met 30 september 2019 inschrijven. Daarna maakt de jury de finalisten bekend.