Bekendmakingen

Vanwege de situatie rondom het coronavirus zijn de documenten bij de bekendmakingen in de krant in principe digitaal beschikbaar. Als u geen andere mogelijkheid hebt om de stukken in te zien, neemt u dan contact op met de provincie Groningen, telefoon 050 - 316 49 11.

Week 39: 21 - 27 september 2020

 • Omgevingsvergunning SITA Recycling Services Noord B.V., Gideonweg 3 te Groningen

  26 september 2020 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - SITA Recycling Services Noord B.V., Gideonweg 3 te Groningen, voor aanpassin­g lozingsno­rm onopgelos­te delen.

 • Omgevingsvergunning RWE Windpower Netherlands B.V., Westlob te Eemshaven

  26 september 2020 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - RWE Windpower Netherlands B.V., Westlob te Eemshaven, voor de wijziging inkoopstation Windpark Oostpolder te Eemshaven.

 • Besluit Wet natuurbescherming soortbescherming Oude Pekela, Veendam, Wildervank en Winschoten

  26 september 2020 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Acantus ontheffing verleend voor het verbod van vernietigen van verblijfplaatsen van gierzwaluw, huismus, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger en het verstoren van individuen van gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Dit vanwege renovatiewerkzaamheden aan de woningen aan de Abraham Kuyperlaan te Oude Pekela, de Dr. A. Kuyperstraat te Veendam, de Woortmanslaan te Wildervank en de Hyacintstraat en...

 • Besluit Wet natuurbescherming soortbescherming Hoornsedijk te Haren

  26 september 2020 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Woldring Loonbedrijf ontheffing verleend voor het voor het gebruik van het persluchtgeweer bij de bestrijding van rattenoverlast op de locatie Hoornsedijk 26 te Haren. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Statencommissie en Statenvergadering

  26 september 2020 | aankondiging

  Vergaderingen Provinciale Staten 30 september 2020 Live volgen op afstand Alle openbare vergaderingen zijn live te volgen via groningen.stateninformatie.nl.  In verband met de coronamaatregelen is de maximale bezetting in de statenzaal beperkt. Dit betekent ook dat de publieke tribune op dit moment helaas niet toegankelijk is voor belangstellenden.  - Statencommissie 30 september om 10.30 uur; - Statenvergadering 30 september om 19.30 uur. Op de pagina met het vergaderschema vindt u...

 • Omgevingsvergunning Gasunie Transport Services B.V., locatie Muntendam

  26 september 2020 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Gasunie Transport Services B.V., locatie Muntendam, voor het bouwen van trafo-ruimtes op compressorgebouw.

 • N367 - Onderhoud Spoorwegovergang

  26 september 2020 | aankondiging

  Vanwege werkzaamheden aan de spoorwegovergang gelegen in de provinciale weg N367 (Rondweg Winschoten) wordt een gedeelte van deze weg voor het doorgaande verkeer gesloten op zaterdag 10 oktober 2020 van 10.00 tot 22.00 uur. De afsluiting betreft het weggedeelte vanaf de aansluiting met de Industrieweg tot de aansluiting met de Blijhamsterweg te Winschoten.

 • N355 - Onderhoud Rijbaan en Fietspaden

  26 september 2020 | aankondiging

  Vanwege onderhoud aan de provinciale weg N355 tussen Niezijl en Noordhorn wordt deze weg voor het doorgaande verkeer gesloten van maandag 12 oktober, 06.00 uur tot maandag 19 oktober 2020, 06.00 uur. De afsluiting voor het doorgaande verkeer betreft het weggedeelte vanaf de aansluiting met de provinciale weg N388 (Bindervoetpolder) te Grijpskerk tot de aansluiting met de N980 (Fanerweg) nabij Zuidhorn. (Brom)fietsverkeer wordt omgeleid via lokale voorzieningen.

 • Besluit Wet natuurbescherming soortbescherming Bartolesstraat 9 en 11 te Visvliet

  26 september 2020 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Woningstichting Wold&Waard ontheffing verleend voor het verbod van wegnemen van nesten van huismus, vanwege de sloop van de woningen aan de Bartolesstraat 9 en 11 te Visvliet. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Besluit Wet natuurbescherming soortbescherming Voormalig Sportpark Uitwierde Delfzijl

  26 september 2020 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan gemeente Delfzijl ontheffing verleend voor het verbod van wegnemen van nesten van roeken, vanwege Herontwikkeling van Wierdeweg 13 te Delfzijl. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie en Ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening ter inzage

  25 september 2020 | aankondiging

  Gedeputeerde Staten van Groningen hebben op 22 september 2020 de ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen 2020 en de ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening provincie Groningen 2020 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.  De Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening zijn op 6 februari 2019 voor het laatst gewijzigd. Er is aanleiding om de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening opnieuw te actualiseren. Gebleken is dat er aanleiding bestaat om de Omgevingsvisie en de...

 • Omgevingsvergunningreguliere procedure Mineralz BV, Adriaan Tripweg 11 te Veendam

  21 september 2020 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Mineralz BV, Adriaan Tripweg 11 te Veendam, milieuneutrale wijziging toegestane Euralcodes.

 • Omgevingsvergunning Mineralz B.V., Adriaan Tripweg 11 te Veendam

  21 september 2020 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum: - Mineralz B.V., Adriaan Tripweg 11 te Veendam, aanpassing granulaatwasser voor verwerking Water-Based mud, 2 december 2020.

Week 38: 14 - 20 september 2020

 • Besluit Wet natuurbescherming melkrundveehouderij Maatschap Marinus-Pera, locatie Harkereed 2A te Doezum

  19 september 2020 | aankondiging

  Wij hebben een ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming verleend aan Maatschap Marinus-Pera voor het in werking hebben van een melkrundveehouderij op het adres Harkereed 2A te Doezum. De ontwerp-vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van zaterdag 19 september 2020, 6 weken ter inzage. Een ieder kan, gedurende de inzagetermijn, op dit ontwerp-besluit een schriftelijke zienswijze uitbrengen aan Gedeputeerde Staten van Groningen, afdeling Landelijk Gebied & Water, Postbus 610,...

 • Omgevingsvergunning Holland Malt B.V., Westlob 4 te Eemshaven

  19 september 2020 | omgevingsvergunning

  De beslistermijn op de aanvraag omgevingsvergunning voor het bedrijf Holland Malt B.V. gelegen aan Westlob 4 te Eemshaven, wordt met 6 weken verlengd. De reden hiervoor is de complexiteit van de aanvraag.