Bekendmakingen

Week 41: 7 - 13 oktober 2019

 • Omgevingsvergunning buiten behandeling locatie Oosterhorn 12a, 9936 HD Farmsum

  12 oktober 2019 | aankondiging

  Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten om een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) niet verder te behandelen vanwege onvolledigheid. Dit besluit is op de hierna genoemde datum bekendgemaakt aan de aanvrager: Oosterhorn 12a, 9936 HD Farmsum, het uitbreiden van de verladingssteiger, 2 oktober 2019. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De...

 • Besluit wet natuurbescherming soortbescherming De Tip, Tolberterstraat 38-50, even nummers, Leek

  12 oktober 2019 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Alleen Bouwzaken B.V. ontheffing verleend voor het verbod van wegnemen van verblijfplaatsen van gierzwaluw en wegnemen en verstoren van verblijfplaatsen van Gewone dwergvleermuis, vanwege sloop en nieuwbouw aan de Tip, Tolberterstraat 38-50, even nummers, te Leek. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Besluit wet natuurbescherming soortbescherming Lefier, locatie Esdoornlaan 226-270 te Groningen

  12 oktober 2019 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Lefier goedkeuring gegeven voor het afwijken van de generieke ontheffing wat betreft het treffen van tijdelijke maatregelen voor de niet aangetroffen huismus en gierzwaluw in het flatgebouw aan de Esdoornlaan 226-270 te Groningen. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Stremming N388 - Zoutkamp - Reitdiepbrug

  12 oktober 2019 | aankondiging

  Vanwege het vervangen van een brugdek gelegen in de N388 en over het Reitdiep te Zoutkamp wordt een gedeelte van deze weg voor het doorgaande verkeer gesloten op woensdag 23 oktober a.s. tussen 00.01 uur en 23.59 uur. De afsluiting voor het doorgaande verkeer betreft het weggedeelte vanaf de aansluiting met de provinciale weg N361 te Vierhuizen tot de aansluiting met de N358 te Dokkumer Nieuwe Zijlen.

 • Omgevingsvergunning Kisuma Chemicals B.V., locatie Billitonweg 7 te Veendam

  12 oktober 2019 | omgevingsvergunning

  Vergunning verleend aan Kisuma Chemicals B.V., voor een het bouwen van een bouwwerk en het milieuneutraal veranderen aan de Billitonweg 7 te Veendam. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Veendam.

 • Stremming provinciale weg N979 - Oostindie - Leek - asfaltwerkzaamheden

  12 oktober 2019 | aankondiging

  Vanwege het asfalteren van de provinciale weg N979 te Leek wordt een gedeelte van deze weg voor het doorgaande verkeer afgesloten van dinsdag 22 oktober, 19.00 uur, tot woensdag 23 oktober, 06.00 uur. De afsluiting betreft het weggedeelte tussen de aansluiting met de Auwemalaan te Leek en de aansluiting met de Kokswijk te Zevenhuizen.

 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning Millenergy V.O.F., Windpark Geefsweer te Delfzijl

  12 oktober 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten behandeling laten: - Millenergy V.O.F., Windpark Geefsweer te Delfzijl, voor het aanleggen van kabels.

 • Besluit wet natuurbescherming soortbescherming De Dijken, Bakkerom te Boerakker

  12 oktober 2019 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Prolander ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk vernielen van een vaste rustplaats van steenmarter, vanwege het slopen van een vervallen boerderij aan de Bakkerom, te Boerakker. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Besluit wet natuurbescherming soortbescherming TenneT TSO B.V.

  12 oktober 2019 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan TenneT TSO B.V. ontheffing verleend voor het verbod van wegnemen van een torenvalknest, vanwege de verwijdering van een hoogspanningsmast. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Besluit wet natuurbescherming soortbescherming gemeente Groningen

  12 oktober 2019 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan gemeente Groningen ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk verstoren en wegnemen van verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis, vanwege de aanleg van fietspad Groningen - Sauwerd. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Besluit instemming evaluatieverslag locatie Trekweg naar Onderdendam 8 te Winsum

  10 oktober 2019 | bodembeschermingsvergunning

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het evaluatieverslag Besluit uniforme saneringen voor de locatie Trekweg naar Onderdendam 8 te Winsum. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 20 november 2019 ter inzage bij de...

Week 40: 30 september - 6 oktober 2019

 • Wet natuurbescherming Ontheffing COA, locatie Zwet 40, te Delfzijl

  05 oktober 2019 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan het COA ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk wegnemen van nesten van huismus en opzettelijk wegnemen en verstoren van verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis, vanwege de herontwikkeling van locatie Zwet 40, te Delfzijl. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Omgevingsvergunning NUON, locatie Synergieweg 11, 9979 XD Eemshaven

  05 oktober 2019 | omgevingsvergunning

  Vergunning verleend aan Nuon voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting, Synergieweg 11 in de Eemshaven. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Het Hogeland.

 • Besluit instemming evaluatieverslag locatie Marktstraat 98 te Musselkanaal

  02 oktober 2019 | bodembeschermingsvergunning

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het evaluatieverslag Besluit uniforme saneringen voor de locatie Marktstraat 98 te Musselkanaal. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 14 november 2019 ter inzage bij de gemeente...

Week 39: 23 - 29 september 2019

 • Ontheffing Wet natuurbescherming Rondweg Bedum

  28 september 2019 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Ingenieursbureau van de provincie Groningen ontheffing verleend voor het verbod van wegnemen van verblijfplaatsen van waterspitsmuis, vanwege de aanleg van de rondweg Bedum. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.