BekendmakingenPublicatiedatum van


Publicatiedatum tot


Sorteren op weeknummer | Sorteren op jaar

Week 21: 22 - 28 mei 2017

 • 24 mei 2017 | bodembeschermingsvergunning

  Instemming saneringsplan locatie Noorderweg te Slochteren

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het saneringsplan voor de locatie Noorderweg te Slochteren. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 10 juli 2017 ter inzage bij de gemeente Slochteren.

 • 24 mei 2017 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Suiker Unie Vierverlaten, Fabriekslaan 12 te Groningen

  Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Suiker Unie Vierverlaten, Fabriekslaan 12 te Groningen, voor het plaatsen van Betacal-persen op het Betacal terrein.

 • 23 mei 2017 | aankondiging

  Stremming provinciale weg Groningen - Winsum - Lauwersoog (N361)

  In verband met groot onderhoud op de provinciale weg N361 te Lauwersoog, wordt een gedeelte van deze weg voor het doorgaande verkeer, gesloten op: - Woensdagavond 7 juni, 18.00 uur, tot donderdagochtend 8 juni, 06.00 uur; - donderdagavond 8 juni, 18.00 uur, tot vrijdagochtend 9 juni, 06.00 uur; - vrijdagavond 9 juni, 18.00 uur, tot zaterdagochtend 10 juni, 06.00 uur. De afsluiting betreft het weggedeelte vanaf de aansluiting met de Strandweg nabij Suyderoogh, Lauwersoog tot de aansluiting...

 • 22 mei 2017 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming SOVON Vogelonderzoek

  Aan SOVON Vogelonderzoek is een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming verleend voor het verbod van opzettelijk vangen, onder zich hebben van exemplaren en het gebruik van staande netten bij het ringen van grauwe ganzen in de gebieden Hondshalstermeer, Lauwersmeer, Tetjehorn/Schildmeer, Dannemeer, Woudbloem/Schaaphok en Zuidlaardermeer. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • 22 mei 2017 | aankondiging

  Besluiten Wet natuurbescherming Maatschap van Erp, Gereweg 2, 9681 TN Midwolda en L.J. Vreugdenhil, Zuidwending 325, 9644 XJ Veendam

  Aan de volgende bedrijven is een vergunning Wet natuurbescherming verleend: - Maatschap van Erp, Gereweg 2, 9681 TN Midwolda; melkrundveebedrijf. - L.J. Vreugdenhil, Zuidwending 325, 9644 XJ Veendam; melkrundveebedrijf. Tijdens de periode van terinzagelegging vanaf 22 mei 2017 tot en met 2 juli 2017 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 • 22 mei 2017 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning SUEZ Recovery & Recycling, Meihuizenweg 27 te Wildervank

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om een vergunning te verlenen aan SUEZ Recovery & Recycling, Meihuizenweg 27 te Wildervank. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Veendam.

 • 22 mei 2017 | aankondiging

  Besluit Wet natuurbescherming Maatschap Wijk, Hoofdweg 16, 9966 VC Zuurdijk

  Aan het volgende bedrijf is een vergunning Wet natuurbescherming verleend: - Maatschap Wijk, Hoofdweg 16, 9966 VC Zuurdijk; melkrundveebedrijf. Tijdens de periode van terinzagelegging vanaf 22 mei 2017 tot en met 2 juli 2017 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 • 22 mei 2017 | natuurbeschermingsvergunning

  Besluit Wet natuurbescherming J. Berg, Hoendiep Noordzijde 18a, 9843 TG Grijpskerk

  Een vergunning Wet natuurbescherming is verleend voor wijziging van het melkveebedrijf aan: J. Berg, Hoendiep Noordzijde 18a, 9843 TG Grijpskerk. Belanghebbenden kunnen van 22 mei 2017 tot en met 3 juli 2017 hun bezwaar richten aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Commissie Rechtsbescherming, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

 • 22 mei 2017 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Wabo WKC De Eendracht B.V., Appingedam

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om de aan WKC De Eendracht B.V., voor de inrichting gelegen aan de Woldweg 18 te Appingedam, verleende omgevingsvergunning in te trekken. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Appingedam.

 • 22 mei 2017 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Coöperatie AVEBE U.A., M. en O.-weg 11 te Ter Apelkanaal

  Vergunning verleend aan Coöperatie AVEBE U.A., M. en O.-weg 11 te Ter Apelkanaal voor uitbreiding van een monsteranalysegebouw. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Vlagtwedde.

Week 20: 15 - 21 mei 2017

 • 19 mei 2017 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Covestro BV, Korte Groningerweg 1-a te Foxhol

  Gedeputeerde Staten van provincie Groningen hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum: - Covestro BV, Korte Groningerweg 1-a te Foxhol, opslag van nieuwe generatie blaasmiddelen verlengd tot 10 juli 2017.

 • 17 mei 2017 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Bodeker Invest B.V., locatie Bodeker Invest B.V.,

  Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Bodeker Invest B.V., Virol, Zeefbaan 22 te Winschoten, voor nieuwbouw bedrijfshal op de locatie Haven Zuidzijde 21 te Scheemda.

 • 17 mei 2017 | aankondiging

  Rectificatie bekendmaking ontwerpbesluiten windpark Zuid-uitbreiding

  Direct ten zuiden van het bestaande windpark Delfzijl-Zuid ligt een gebied dat de provincie Groningen in de Provinciale Omgevingsvisie heeft aangewezen voor windenergie. Er worden 16 windturbines opgericht, met een maximale masthoogte van 136 meter en een maximale tiphoogte van circa 204 meter. Het opwekkend vermogen van de turbines is per turbine circa 4 megawatt. Windpark Delfzijl Zuid-uitbreiding is onderdeel van een groter door de provincie aangewezen windconcentratiegebied, zich...

 • 16 mei 2017 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning Begeman Milieutechniek B.V., Warvenweg 20 te Farmsum

  Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Begeman Milieutechniek B.V., Warvenweg 20 te Farmsum, voor de herbouw van een opslagloods.

 • 15 mei 2017 | aankondiging

  Stremming provinciale weg A7 - Boerakker - Grijpskerk - Zoutkamp - Menneweer (N388)

  Vanwege festiviteiten in Zoutkamp wordt een gedeelte van de provinciale weg N388 voor het doorgaande verkeer, met uitzondering van voetgangers en (brom)fietsers, gesloten op maandag 5 juni 2017 (2e pinksterdag), van 7.00 uur tot 22.00 uur. De afsluiting betreft het weggedeelte vanaf de aansluiting met de Stadsweg te Lauwerzijl tot de aansluiting met de Strandweg te Zoutkamp.