Bekendmakingen

Week 12: 18 - 24 maart 2019

 • Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming Woningstichting Acantus

  23 maart 2019 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Woningstichting Acantus ontheffing verleend voor het verbod van wegnemen van verblijfplaatsen van huismus, gierzwaluw, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en steenmarter. Dit vanwege het isoleren van woningen aan diverse adressen in Veendam, Oude Pekela, Winschoten, Vlagtwedde, Ter Apel, Westerwolde en Oldambt. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming gemeente Het Hogeland

  23 maart 2019 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan gemeente Het Hogeland ontheffing verleend voor het verbod van verjagen van roeken, vanwege geluidoverlast te Eenrum. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Hoe dat in zijn werk gaat, vindt u op onze website www.provinciegroningen.nl.

 • Omgevingsvergunning Avebe Foxhol, Avebe-Weg 1 te Foxhol

  23 maart 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: Avebe Foxhol, Avebe-weg 1 te Foxhol, voor het plaatsen van een reclamezuil/bewegwijzering.

 • Omgevingsvergunning Green Box Computing B.V., locatie Oostpolder 4, Eemshaven Zuidoost

  23 maart 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij van plan zijn om aan Green Box Computing B.V. een omgevingsvergunning te verlenen voor het milieuneutraal veranderen van een inrichting en het bouwen van een bouwwerk. Het betreft een inrichting bedoeld voor datahosting en -storage gelegen aan de Oostpolder 4, Eemshaven Zuidoost.

 • Ambtshalve wijziging omgevingsvergunning J. Wildeman Storage & Logistics, Industrieweg 4 te Hoogezand

  23 maart 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten zijn van plan een besluit te nemen voor de activiteit Ambtshalve wijziging omgevingsvergunning, energie-efficiency. J. Wildeman Storage & Logistics, Industrieweg 4 te Hoogezand. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Midden-Groningen.

 • Besluiten Wet Natuurbescherming Maatschap Beusekom, Maatschap de Roo en VOF Wiersma-Berg

  23 maart 2019 | aankondiging

  Wij hebben vergunningen Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van het melkrundveebedrijf van: - Maatschap Beusekom, Hogeweg 16, 9832 TA Den Horn (wijzigingsvergunning) - Maatschap de Roo, Oosterseweg 54, 9785 TB Zuidwolde - VOF Wiersma-Berg, Trekweg 5, 9961 TC Mensingeweer De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 23 maart 2019, 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de inzagetermijn, bezwaar maken bij...

 • Ambtshalve wijziging omgevingsvergunning J. Wildeman Storage & Logistics, Oosterhorn 48 te Farmsum

  23 maart 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten zijn van plan een besluit te nemen voor de activiteit Ambtshalve wijziging omgevingsvergunning, energie-efficiency. J. Wildeman Storage & Logistics, Oosterhorn 48 te Farmsum. U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • Goedkeuring Werkplan Grondwerkzaamheden De Zeilen, fase 1-2018-33

  19 maart 2019 | aankondiging

  Gedeputeerde Staten hebben goedkeuring verleend aan het door GEMM B.V. ingediende definitieve werkplan 'Grondwerkzaamheden Woongebied De Zeilen, fase 1' (kenmerk P09-11-29-08-05-RP01, d.d. 21 december 2018, Revisie R1: 01-03-2019). Het werkplan en ons besluit liggen vanaf 19 maart tot en met 29 april 2019 ter inzage in het gemeentehuis van Groningen en in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen. Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken na...

Week 11: 11 - 17 maart 2019

 • Subsidieregelingen voor (groot) onderhoud en Restauratie van Rijkmonumenten 2019

  16 maart 2019 | besluitenlijst

  De subsidieregeling Groot onderhoud Restauratie Rijksmonumenten Groningen (GRRG) 2019 wordt 20 maart 2019 opengesteld en is bestemd voor gebouwde rijksmonumenten in de provincie Groningen. De subsidieregeling Regulier Onderhoud Rijkmonumenten (RORG) 2019 wordt 1 april 2019 opengesteld en is enkel bestemd voor regulier onderhoud aan rijksmonumenten met woonfunctie in de aardbevingsgemeenten.

 • Omgevingsvergunning EEW Energy from Waste Delfzijl B.V.

  16 maart 2019 | omgevingsvergunning

  Vergunning verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl B.V., voor het bouwen van weegbrug en poortgebouw. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming aan waterschap Hunze en Aa's

  16 maart 2019 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is de vergunning en ontheffing aan waterschap Hunze en Aa's voor de kluut en andere beschermde soorten verlengd vanwege werkzaamheden voor het demonstratieproject Brede Groene Dijk (fase 1 en 2). Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Besluit Wet Natuurbescherming Maatschap A.W. Datema en K.R. van der Velde, Niekerkerdiep 12, 9822 TH Niekerk

  16 maart 2019 | aankondiging

  Wij hebben een vergunning Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van het veebedrijf van: Maatschap A.W. Datema en K.R. van der Velde, Niekerkerdiep 12, 9822 TH Niekerk (melkrundvee) De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 16 maart 2019, 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de terinzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Commissie rechtsbescherming, Postbus 610, 9700 AP...

 • Omgevingsvergunning Nedmag B.V., Billitonweg 1 te Veendam

  16 maart 2019 | omgevingsvergunning

  Vergunning verleend aan Nedmag B.V., Billitonweg 1 te Veendam, voor het plaatsen van koeltoren voor MgO-proces. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Veendam.

 • Omgevingsvergunning Delamine, Oosterhorn 8 te Farmsum

  16 maart 2019 | omgevingsvergunning

  Vergunning verleend aan Delamine, Oosterhorn 8 te Farmsum voor het verplaatsen van een pomp en het bouwen van een nieuwe pomp, inclusief fundering. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • Ontbrandingstoestemming vuurwerk Master Pyrotech, locatie Concourslaan 10 (Drafbaan Stadspark) te Groningen

  15 maart 2019 | vuurwerkvergunning

  Ontbrandingstoestemming verleend aan: - Master Pyrotech voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk aan de Concourslaan 10 (Drafbaan Stadspark) te Groningen op 27 april 2019 tussen 10.00 en 24.00 uur. U kunt tot en met 26 april 2019 bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook...