Bekendmakingen

Week 4: 20 - 26 januari 2020

 • Besluit instemming evaluatieverslag locatie Bospad te Uithuizermeeden

  23 januari 2020 | bodembeschermingsvergunning

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het evaluatieverslag Besluit uniforme saneringen voor de locatie Bospad te Uithuizermeeden. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 5 maart 2020 ter inzage bij de gemeente Het...

 • Besluit instemming evaluatieverslag locatie Hoofdstraat 21 te 't Zandt

  20 januari 2020 | bodembeschermingsvergunning

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het evaluatieverslag Besluit uniforme saneringen voor de locatie Hoofdstraat 21 te 't Zandt. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 4 maart 2020 ter inzage bij de gemeente...

 • Ontheffing Besluit Stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen Afvalverwerking Stainkoeln BV, Winschoterweg 1, 9723 CG te Groningen

  20 januari 2020 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij hebben besloten ontheffing te verlenen overeenkomstig artikel 6 van het Besluit stortplaatsen en storten afvalstoffen (Bssa) van het verbod om bepaalde categorieën van herbruikbare of brandbare stoffen te storten binnen de inrichting, zoals genoemd in artikel 1 van Bssa: - Afvalverwerking Stainkoeln BV, Winschoterweg 1, 9723 CG te Groningen, een verzoek om extra stortontheffing, extra 500 ton categorie 15b, ontvangen op 5 december en 24...

Week 3: 13 - 19 januari 2020

 • Omgevingsvergunning Coöperatie AVEBE U.A., M. en O.-weg 11, 9563 TM Ter Apelkanaal

  18 januari 2020 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten van Groningen heeft besloten om een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), niet verder te behandelen omdat het project voor de aangevraagde activiteit 'het bouwen van een bouwwerk' vergunningsvrij is. Dit besluit is op de hierna genoemde datum bekendgemaakt aan de aanvrager: - Coöperatie AVEBE U.A., M. en O.-weg 11, 9563 TM Ter Apelkanaal, voor het bouwen van een tijdelijke zuiveringsinstallatie, 10 januari 2020.

 • Omgevingsvergunning FrieslandCampina Nederland B.V., Noorderweg 27 te Noordwijk

  18 januari 2020 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - FrieslandCampina Nederland B.V., Noorderweg 27 te Noordwijk, milieuneutrale verandering voor het tijdelijk plaatsen van mixwatertanks en bijbehorende pompen voor het vervangen van bestaande tanks.

 • Omgevingsvergunning Nouryon Chemicals B.V., Oosterhorn 4 te Farmsum

  18 januari 2020 | omgevingsvergunning

  Vergunning verleend aan Nouryon Chemicals B.V., Oosterhorn 4 te Farmsum, voor het plaatsen van een spuitcabine. Belanghebbenden kunnen tot en met 29 februari 2020 beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • Ontheffing Besluit Stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen Afvalverwerking Stainkoeln BV, Winschoterweg 1, 9723 CG Groningen

  18 januari 2020 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij hebben besloten ontheffing te verlenen overeenkomstig artikel 6 van het Besluit stortplaatsen en storten afvalstoffen (Bssa) van het verbod om bepaalde categorieën van herbruikbare of brandbare stoffen te storten binnen de inrichting, zoals genoemd in artikel 1 van Bssa: - Afvalverwerking Stainkoeln BV, Winschoterweg 1, 9723 CG Groningen, een verzoek om extra stortontheffing, ontvangen op 5 december en 24 december 2019. U kunt binnen 6...

 • Omgevingsvergunning (Wabo) RWE Eemshaven Holding II BV, Synergieweg 1-9 te Eemshaven

  18 januari 2020 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten maken bekend de bij besluit van 11 december 2007 voor de inrichting gelegen aan de Synergieweg 1-9 te Eemshaven verleende omgevingsvergunning ambtshalve te wijzigen. Belanghebbenden kunnen tot en met 29 februari 2020 beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Het Hogeland.

 • Ontwerp-ontgrondingsvergunning Dieterman C.V., locatie Weddermeerplassen te Wedde

  18 januari 2020 | ontgrondingenvergunning

  Dieterman C.V. te Westerlee heeft een aanvraag ingediend voor een ontgrondingsvergunning voor ontgrondingswerkzaamheden voor het plan Weddermeerplassen te Wedde. Gedeputeerde Staten zijn van plan om de gevraagde vergunning, onder voorschriften, te verlenen. De ontwerpvergunning en bijbehorende stukken liggen met ingang van 21 januari tot en met 2 maart 2020 ook ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Westerwolde te Sellingen.

 • Statencommissievergaderingen

  18 januari 2020 | aankondiging

  De openbare vergaderingen vinden plaats in de Statenzaal van het provinciehuis, Martinikerkhof 12 te Groningen. - Vergadering Statencommissie op 22 januari 2020 om 10.30 uur - Vervolg vergadering Statencommissie op 29 januari 2020 om 10.30 uur Op de pagina met de kalender vindt u actuele vergaderdata, -tijden, agenda's en vergaderstukken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Statengriffie van de provincie Groningen, telefoon 050 - 316 44 58, e-mail:...

 • Instemming saneringsplan locatie Oudemolenweg 21 te De Wilp

  15 januari 2020 | bodembeschermingsvergunning

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het saneringsplan voor de locatie Oudemolenweg 21 te De Wilp. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 27 februari 2020 ter inzage bij de gemeente Westerkwartier.

 • Omgevingsvergunning KBM Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. (Suiker Unie Vierverlaten), locatie Fabriekslaan 12 te Groningen

  13 januari 2020 | omgevingsvergunning

  Vergunning verleend aan KBM Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. (Suiker Unie Vierverlaten) voor het uitbreidingen van de damp flashtanks en pompen nabij de bestaande verdampingsinstallatie, Fabriekslaan 12 te Groningen. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de Milieudienst te Groningen.

 • Omgevingsvergunning Top Gaarkeuken, Hoendiep 7a te Oldekerk

  13 januari 2020 | omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning verleend aan Top Gaarkeuken, Hoendiep 7a te Oldekerk. Belanghebbenden kunnen tot en met 24 februari 2020 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Westerkwartier.

Week 2: 6 - 12 januari 2020

 • Omgevingsvergunning Plixxent B.V., Avebe-weg 5 te Foxhol

  11 januari 2020 | omgevingsvergunning

  Vergunning verleend aan Plixxent B.V., Avebe-weg 5 te Foxhol, voor het milieuneutraal veranderen, voor het plaatsen van een blaasmiddeltank en de toepassing van twee nieuwe blaasmiddelen. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Midden-Groningen.

 • Omgevingsvergunning (Wabo) waterschap Hunze en Aa's, rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Hof van Brussel 6 te Scheemda

  11 januari 2020 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten hebben de omgevingsvergunning van waterschap Hunze en Aa's, rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Hof van Brussel 6 te Scheemda, ambtshalve gewijzigd. Belanghebbenden kunnen tot en met 22 februari 2020 beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Oldambt.