Bekendmakingen

Week 16: 15 - 21 april 2019

 • Gedeeltelijke stremming N979 - Busbaan Oostindie - HOV Leek

  19 april 2019 | aankondiging

  Vanwege heiwerkzaamheden voor de aanleg van de toekomstige busbaan wordt een gedeelte van de N979 voor het doorgaande verkeer gesloten van vrijdag 26 april, 19.00 uur, tot zaterdag 4 mei 2019, 17.00 uur. De afsluiting betreft het weggedeelte tussen de aansluiting met de Kokswijk te Zevenhuizen en de aansluiting met de N372 bij Leek.

 • Omgevingsvergunning Afvalverwerking Stainkoeln B.V., Winschoterweg 1 te Groningen

  19 april 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: Afvalverwerking Stainkoeln B.V., Winschoterweg 1 te Groningen, aanvraag stortontheffing voor Cat.21.

 • Omgevingsvergunning (Wabo)

  18 april 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om vergunning te verlenen voor het wijzigen van eerder vergunde inkoopstations, het verplaatsen van een vergund inkoopstation en het aanleggen van opstelplaatsen voor Windpark Oostpolder. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Het Hogeland.

 • Instemming evaluatieverslag locatie Kroonkampweg te Haren

  17 april 2019 | bodembeschermingsvergunning

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het evaluatieverslag voor de locatie Kroonkampweg te Haren. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 29 mei 2019 ter inzage bij de gemeente Groningen.

 • Omgevingsvergunning (Wabo) J. Wildeman Storage & Logistics, Oosterhorn 4b te Farmsum

  17 april 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om voor de inrichting van J. Wildeman Storage & Logistics, Oosterhorn 4b te Farmsum, de omgevingsvergunning te wijzigen door ambtshalve energievoorschriften toe te voegen. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Delfzijl.

 • Vaststelling Natuurbeheerplan 2020

  15 april 2019 | aankondiging

  Gedeputeerde Staten van Groningen (GS) maken bekend dat zij op 9 april 2019 het Natuurbeheerplan Groningen 2020 hebben vastgesteld. In dit Natuurbeheerplan Groningen geven GS aan waar, welke subsidies voor natuur- en landschapsbeheer op basis van het Stelsel voor Natuur en Landschapsbeheer (SNL) van toepassing zijn.

Week 15: 8 - 14 april 2019

 • Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming locatie Westervalge 76, te Warffum

  13 april 2019 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Centrum Veilig Wonen goedkeuring gegeven voor het ecologisch uitvoeringsplan bij het bouwkundig versterken van de bebouwing aan de Westervalge 76, te Warffum. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Hoe dat in zijn werk gaat, vindt u op onze website www.provinciegroningen.nl.

 • Besluit Wet Natuurbescherming Melkveebedrijf familie Van der Feer, Vosseveld 2, 9644 XW Veendam

  13 april 2019 | aankondiging

  Wij hebben een vergunning Wet natuurbescherming verleend voor het in werking hebben en wijzigen van het veebedrijf van: Melkveebedrijf familie Van der Feer, Vosseveld 2, 9644 XW Veendam (melkrundveebedrijf) De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking met ingang van 13 april 2019 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de terinzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Commissie rechtsbescherming, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

 • Besluit Wet natuurbescherming Soortbescherming Ecosensys

  13 april 2019 | aankondiging

  Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Ecosensys ontheffing verleend voor het verbod van vangen en opzettelijk verstoren van tweekleurige vleermuis en ruige dwergvleermuis, vanwege onderzoek naar windmolenslachtoffers in de provincie Groningen. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Hoe dat in zijn werk gaat, vindt u op onze website www.provinciegroningen.nl.

 • Besluit Wet natuurbescherming VOF Nijenhuis, Marsumerweg 10, 9901 TP Appingedam

  13 april 2019 | natuurbeschermingsvergunning

  Wij hebben een vergunning Wet natuurbescherming verleend aan: VOF Nijenhuis, voor het wijzigen, uitbreiden en in werking hebben van een melkrundveehouderij, Marsumerweg 10, 9901 TP Appingedam. De vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 13 april 2019, 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, gedurende de terinzagetermijn, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Groningen, Commissie rechtsbescherming, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

 • Omgevingsvergunning (Wabo) Gasunie Transport Services, Oude Statenzijl 3 te Drieborg

  12 april 2019 | omgevingsvergunning

  Vergunning verleend aan Gasunie Transport Services, Oude Statenzijl 3 te Drieborg, voor een extra aansluiting hoog calorisch gas. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Oldambt.

 • Omgevingsvergunning Avebe U.A., Avebe-weg 1 te Foxhol

  12 april 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Avebe U.A., Avebe-weg 1 te Foxhol, voor het slopen op grond van ruimtelijke regels; het betreft de gebouwen 60, 62 en 85.

 • Omgevingsvergunning (Wabo) J. Wildeman Storage & Logistics, Industrieweg 4 te Hoogezand

  11 april 2019 | omgevingsvergunning

  Gedeputeerde Staten zijn van plan om voor de inrichting van J. Wildeman Storage & Logistics, Industrieweg 4 te Hoogezand, de omgevingsvergunning te wijzigen door ambtshalve energievoorschriften toe te voegen. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Midden-Groningen.

 • Instemming deelsaneringsplan locatie Ceresstraat 9-11 te Stadskanaal

  10 april 2019 | bodembeschermingsvergunning

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het deelsaneringsplan voor de locatie Ceresstraat 9-11 te Stadskanaal. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 23 mei 2019 ter inzage bij de gemeente Stadskanaal.

 • Instemming deelsaneringsplan locatie Hoofdkade 105 te Ter Apel

  10 april 2019 | bodembeschermingsvergunning

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het deelsaneringsplan voor de locatie Hoofdkade 105 te Ter Apel. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De stukken liggen ook tot en met 23 mei 2019 ter inzage bij de gemeente Westerwolde.