Bekendmakingen grondverkoop Blauwestad

Exploitatie "Pop Up Shop" Blauwestad

Objectinformatie
Adressen: Havenkwartier - Strand Zuid Blauwestad 
Perceel: Gemeente WINSCHOTEN, sectie I, nummer 956 deels
Perceelgrootte: ± 30 m²

Voornemen uitgifte locatie "Pop Up Shop" Blauwestad en verhuur containerunit nr. 4 - Strand Zuid Blauwestad
Ten behoeve van de (verdere) ontwikkeling van Blauwestad als woon-/werk- en recreatiegebied heeft de Provincie Groningen het concept "Pop Up Shops" ontwikkeld. Sinds een aantal jaren biedt de Provincie (voor bepaalde tijd) onderdak aan (beginnende) ondernemers voor kleinschalige verkoopactiviteiten, dienstverlening e/of cultureel/maatschappelijk georiënteerde activiteiten. Dit onderdak bestaat uit meerdere (momenteel vijf) containerunits die zijn ingericht en uitgerust voor het gegeven doel. Het "Pop Up Shop-dorp" is gesitueerd in Het Havenkwartier, locatie Strand Zuid (zie onderstaande kaart). De buitenruimte in ingericht en bestaat uit een terras met de mogelijkheid voor de plaatsing van meubilair. Nabij de locatie zijn een stroom-/en waterpunt en een openbare toiletvoorziening aanwezig. Momenteel zijn vier van de vijf units in gebruik, waaronder een ijssalon, een coaching bureau en een verhuurbedrijf van watersportartikelen i.c.m. dagrecreatie ondersteunende horeca. De Provincie is voornemens de recent vrijgekomen plek/unit opnieuw in gebruik te geven/te verhuren.

 
Klik op de afbeelding om te vergroten

Aan het gebruik en exploitatie zijn de volgende (niet-limitatieve) criteria en voorwaarden verbonden:

  • Tijdelijk(e) gebruik/verhuur; kalenderjaar 2024, tot 31 december 2024.
  • Verkoop alcoholhoudende dranken is niet mogelijk.
  • Huurder/gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen en behouden van eventueel aan de orde zijnde (afhankelijk van het gebruik) vergunningen, ontheffingen en toestemmingen van het bevoegd gezag gemeente Oldambt.
  • De voorkeur gaat uit naar verkoop(activiteiten)/activiteiten die reuring geven en dagrecreatie bevorderen.

Reactie en termijn
U kunt, onder vermelding van uw naam, de naam en gegevens van de onderneming, adres en overige contactgegevens, reageren op deze publicatie en uw interesse kenbaar maken. Uw reactie dient uiterlijk op dinsdag 30 april 2024 te zijn ontvangen, door middel van een gemotiveerd (wijze en vorm van exploitatie, kennis en ervaring) schrijven gericht aan:

Provincie Groningen - Projectbureau Blauwestad
Redersplein 2
9685 AW Blauwestad

U kunt uw reactie ook digitaal toesturen aan info@blauwestad.nl.

Naar aanleiding van de ontvangen inzendingen vindt een beoordeling plaats op basis van voormelde criteria/voorwaarden en wordt een partij geselecteerd. Bij gelijke geschiktheid/vergelijkbaar gebruik zal het principe van eerste aanmelding worden gehanteerd dan wel vindt een loting plaats.

De Provincie publiceert dit voornemen op dinsdag 9 april 2024. Met deze publicatie geeft de Provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).