Dossiers

In onze dossiers vindt u informatie over onderwerpen die nu specifiek in het nieuws zijn. Ook voor sommige onderwerpen waar nog geen vast beleid voor is, maken we dossiers. Dossiers bieden een actuele stand van zaken, achtergrondinformatie en de belangrijkste stukken.

 • Oostpolder

  Meer informatie over het nieuwe bedrijventerrein in Noordoost-Groningen.

 • Gaswinning

  Een overzicht van de schadeafhandeling, de versterkingsaanpak en de gaswinning in Groningen.

 • Omgevingsvisie

  Ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving op de lange termijn staan in de Omgevingsvisie.

 • Spoorzone

  Met Groningen Spoorzone werken we aan de bereikbaarheid van Groningen. Hiervoor zijn forse ingrepen nodig aan het spoor en het station.

 • Stikstof/NPLG

  Belangrijke informatie over de stikstofaanpak in onze provincie en het Nationaal Programma Transitie Landelijk Gebied (NPLG).

 • Zuidelijke ringweg

  Met de ombouw van de zuidelijke ringweg wordt de bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid en veiligheid verbeterd.

 • Nationaal Programma Groningen

  Nationaal Programma Groningen werkt aan een goede toekomst voor elke Groninger, jong en oud.