Dossiers

De belangrijkste onderwerpen uitgelicht

In onze dossiers vindt u informatie over onderwerpen die nu specifiek in het nieuws zijn, zoals de gaswinning en de gemeentelijke herindeling. Ook voor sommige onderwerpen waar nog geen vast beleid voor is, hebben we dossiers aangemaakt (bijvoorbeeld krimp). Dossiers bieden een actuele stand van zaken, achtergrondinformatie en de belangrijkste stukken.

Aardbevingen

De gaswinning heeft de afgelopen jaren voor veel problemen gezorgd in onze provincie

groene stekker

Energiedialoog

In 2050 willen wij dat alle energie in Groningen duurzaam is opgewekt.

Puzzelstukjes

Gemeentelijke herindeling

De komende jaren gaan verschillende Groninger gemeenten met elkaar fuseren

Krimp

De bevolkingsdaling in sommige regio's heeft gevolgen voor de leefbaarheid

Jongerenadviesraad

Jongeren denken en doen met ons mee