Dossiers

In onze dossiers vindt u informatie over onderwerpen die nu specifiek in het nieuws zijn. Ook voor sommige onderwerpen waar nog geen vast beleid voor is, maken we dossiers. Dossiers bieden een actuele stand van zaken, achtergrondinformatie en de belangrijkste stukken.

 • Oostpolder

  Meer informatie over het nieuwe bedrijventerrein in Noordoost-Groningen.

 • Gaswinning

  Een overzicht van de schadeafhandeling, de versterkingsaanpak en de gaswinning in Groningen.

 • Nationaal Programma Groningen

  Nationaal Programma Groningen werkt aan een goede toekomst voor elke Groninger, jong en oud.

 • Spoorzone

  Met Groningen Spoorzone werken we aan de bereikbaarheid van Groningen. Hiervoor zijn forse ingrepen nodig aan het spoor en het station.

 • Stikstof/NPLG

  Belangrijke informatie over de stikstofaanpak in onze provincie en het Nationaal Programma Transitie Landelijk Gebied (NPLG).

 • Omgevingsvisie

  Ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving op de lange termijn staan in de Omgevingsvisie.

 • Zuidelijke ringweg

  Met de ombouw van de zuidelijke ringweg wordt de bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid en veiligheid verbeterd.

 • Infrastructuur

  Een overzicht van (vaar)wegen, kunstwerken en andere infraprojecten in de provincie.

 • Openbaar vervoer

  Als provincie willen we het gebruik van openbaar vervoer stimuleren en reizen van deur tot deur aantrekkelijker en comfortabeler te maken.

 • Natuur

  We beschermen de natuur in onze provincie, maar leggen ook nieuwe natuurgebieden aan.

 • Water

  Wat doen we als provincie om de inwoners te beschermen tegen wateroverlast? En hoe zorgen we voldoende schoon water?

 • Klimaat

  We spelen op verschillende manier in op klimaatverandering, door wind- en zonneparken aan te leggen, bomen te planten en te investeren in waterstofprojecten