Dossiers

In onze dossiers vindt u informatie over onderwerpen die nu specifiek in het nieuws zijn. Ook voor sommige onderwerpen waar nog geen vast beleid voor is, maken we dossiers. Dossiers bieden een actuele stand van zaken, achtergrondinformatie en de belangrijkste stukken.

 • Gaswinning

  Een overzicht van de schadeafhandeling, de versterkingsaanpak, het Nationaal Programma Groningen en de gaswinning in Groningen.

 • Stikstof/NPLG

  Belangrijke informatie over de stikstofaanpak in onze provincie en het Nationaal Programma Transitie Landelijk Gebied (NPLG).

 • Klimaat

  Informatie over de overgang naar duurzame energiebronnen, slimme oplossingen en zon- en windparken in Groningen.

 • Natuur

  Een overzicht van grote natuurprojecten in de provincie Groningen.

 • Omgevingsvisie

  Samen met inwoners, overheden en andere belanghebbenden gaan we de komende tijd aan de slag met de herziening van de Omgevingsvisie.

 • Water

  Alles over waterbeheer, -veiligheid en -kwaliteit in de provincie Groningen.