Dossiers

In onze dossiers vindt u informatie over onderwerpen die nu specifiek in het nieuws zijn. Ook voor sommige onderwerpen waar nog geen vast beleid voor is, maken we dossiers. Dossiers bieden een actuele stand van zaken, achtergrondinformatie en de belangrijkste stukken.

  • Gaswinning

    Een overzicht van de schadeafhandeling, de versterkingsaanpak, het Nationaal Programma Groningen en de gaswinning in Groningen.

  • Energietransitie

    Informatie over de overgang naar duurzame energiebronnen, slimme oplossingen en zon- en windparken in Groningen.

  • Natuur

    Een overzicht van grote natuurprojecten in de provincie Groningen.