Erfgoed

We willen de rijke geschiedenis van onze provincie behouden. Ons erfgoed en mooie landschap vormen de kern van de identiteit van onze provincie. Het zijn belangrijke onderdelen die bijdragen aan de leefbaarheid en welvaart van onze inwoners. We staan daarom voor de taak om voor ons erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap te zorgen. 

  • Erfgoedprogramma

    In het Erfgoedprogramma wordt samengewerkt aan het behouden en versterken van erfgoed in het aardbevingsgebied

  • Subsidies en regelingen

    Particuliere eigenaren uit het aardbevingsgebied kunnen subsidie krijgen voor onderhoud en restauratie.

  • Erfgoedmonitor

    In de erfgoedmonitor wordt het fysieke erfgoed in beeld gebracht.

Erfgoedloket Groningen: voor al uw vragen over erfgoed

Het Erfgoedloket Groningen is het gratis steunpunt voor bewoners en eigenaren van monumentale en karakteristieke panden in het aardbevingsgebied. Het loket helpt de bewoners met de beantwoording van vragen over bijvoorbeeld schadeherstel- en/of versterking, regelgeving, procedures, restauratie, duurzaamheid, herbestemming en financieringen.

Website Erfgoedloket Groningen

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ons algemene nummer: 050 - 316 49 11. U wordt dan doorverbonden met een medewerker. Mailen kan ook, via opgave.erl@provinciegroningen.nl