De Erfgoedmonitor

In de erfgoedmonitor brengen we het fysieke erfgoed in beeld. Bekijk een overzicht van de hoeveelheid, de staat van onderhoud en de leegstand en herbestemming. 

Bekijk hier de Erfgoedmonitor