Het Erfgoedprogramma

In het Erfgoedprogramma werken overheden en uitvoeringsinstanties in het aardbevingsgebied samen aan het behouden, versterken en ontwikkelen van het Groninger erfgoed. 

Onze doelen

We willen het Gronings erfgoed, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit en de gebiedsidentiteit behouden en doorontwikkelen. Daarnaast is het ons doel om de optimale balans tussen veiligheid, schadeherstel en het behoud van Gronings erfgoed te vinden.

Planning

Het programma is gestart in 2017.  In juni 2023 stemde het Nationaal Programma Groningen al in met een verlenging. Hierdoor waren de aanpak voor de restauratiebranche en vakmanschap en de subsidieregelingen voor karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten al verlengd tot eind 2025.

Vervolgens heeft het kabinet besloten om verschillende ondersteunende maatregelen te verlengen tot eind 2028. Hiervoor wordt 73 miljoen euro extra beschikbaar gesteld, onder andere voor het Erfgoedloket en de verschillende subsidieregelingen.