Gaswinning

De gaswinning en aardbevingen vormen samen een groot en ingewikkeld dossier. De provincie Groningen is hier nauw bij betrokken. We hebben als provincie een belangrijke rol en voeren veel overleg met het Rijk, Groninger gemeenten en maatschappelijke organisaties. Daarbij komen we samen op voor de belangen van onze inwoners.

  • Tijdlijn

    Een chronologisch overzicht van belangrijke gebeurtenissen, afspraken en onderzoeken.

  • Betrokken partijen

    Een overzicht van partijen en organisaties die betrokken zijn bij gaswinning en schadeafhandeling.

  • Veelgestelde vragen

    De belangrijkste vragen rondom de gaswinning, versterking en schadeafhandeling.