Veelgestelde vragen

Het dossier over gaswinning is groot. Vragen die veel gesteld worden hebben we hieronder in een overzicht gezet.

Aardbevingsschade

U kunt alle schade melden die veroorzaakt is door bodembeweging als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag in Norg. Denk daarbij aan:

  • schade aan gebouwen (zoals uw woning of bedrijfspand) en andere objecten (bijvoorbeeld de riolering en andere infrastructuur). 
  • waardedaling of verminderde waardeontwikkeling van een woning. Hiervoor is de Waardedalingsregeling gemaakt. 
  • immateriële schade, zoals ernstig leed, pijn en gederfde levensvreugde.

U kunt uw schade melden door een aanvraag in te dienen op www.schadedoormijnbouw.nl. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is verder bereikbaar via telefoonnummer 0800 – 444 41 11 van maandag tot en met zaterdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. 

Versterkingsaanpak

Onder de versterkingsaanpak wordt verstaan dat gebouwen in het aardbevingsgebied aan de veiligheidsnorm voldoen.

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is als uitvoeringsorganisatie verantwoordelijk voor de versterkingsaanpak. 

De gemeenteraden bepalen de volgorde van de versterkingsoperatie in hun Lokaal Plan van Aanpak. 

Besluitvorming

De staatssecretaris Mijnbouw bepaalt ieder jaar in september hoe hoog het niveau van winning van gas uit het Groningenveld moet zijn via een zogenaamd vaststellingsbesluit. Het kabinet heeft op 29 maart 2018 besloten om de gaswinning uit het Groningenveld zo snel als mogelijk af te bouwen en in ieder geval per 2030 volledig te beëindigen.

In het vaststellingsbesluit bepaalt de staatssecretaris Mijnbouw jaarlijks de hoogte van de gaswinning en de voorwaarden waaronder gas gewonnen moet worden. 

Voordat de staatssecretaris Mijnbouw over de hoogte van de winning besluit vraagt hij advies aan verschillende deskundigen. Ook overheden die onder de werking van het gasveld vallen, zoals de provincie Groningen, adviseren de staatssecretaris hierover. Op basis van de ingewonnen adviezen maakt de staatssecretaris een ontwerp-vaststellingsbesluit. Op dit besluit mag iedereen die bij het gasveld betrokken is reageren (een zienswijze indienen). Tenslotte beoordeelt de minister deze zienswijzen en stelt hij een definitief vaststellingsbesluit vast. Hiertegen kan nog beroep ingesteld worden.

Nationaal Programma Groningen

Nationaal Programma Groningen werkt aan een goede toekomst voor alle Groningers, jong en oud. Het brengt mensen en ideeën samen en bundelt de krachten van inwoners, organisaties, bedrijven en overheden. Samen voeren ze plannen uit die Groningen écht vooruithelpen. Ook de provincie heeft daarin een belangrijke rol. Nationaal Programma Groningen is namelijk een samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten. Nationaal Programma Groningen heeft een looptijd van tien jaar. Voor de uitvoering van alle plannen en projecten heeft het Rijk 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld. Binnen Nationaal Programma Groningen bestaan verschillende programma's, waaronder lokale programma's van de gemeenten en het provinciaal programma van de provincie.

Provincie Groningen

We bevorderen een versnelde uitvoering van schadeafhandeling en -herstel in de aardbevingsregio. We proberen bestuurlijke druk en onnodige bureaucratie weg te nemen en bestuurlijke eenheid te bevorderen. Hierbij staat lokale uitvoering van versterking centraal, waardoor inwoners de regie over hun eigen leven terugkrijgen. We zetten blijvend in op een zo spoedig mogelijke afbouw naar nul van de gaswinning uit het Groningenveld. Tot slot willen we de regio een grote impuls geven en toekomstbestendig en leefbaar houden via het Nationaal Programma Groningen.

Lees meer over het Nationaal Programma Groningen op de website nationaalprogrammagroningen.nl