Raden, staten en besturen reageren op ‘Staat van Groningen’

Gemeenteraden, provinciale staten en de algemeen besturen van de waterschappen reageren deze week op de hoofdlijnen die staatssecretaris Vijlbrief heeft geschetst over de manier waarop de 'Staat van Groningen' wettelijk wordt vastgelegd.

Raden, staten en besturen reageren op ‘Staat van Groningen’

Gemeenteraden, provinciale staten en de algemeen besturen van de waterschappen reageren deze week op de hoofdlijnen die staatssecretaris Vijlbrief heeft geschetst over de manier waarop de 'Staat van Groningen' wettelijk wordt vastgelegd.

Staatssecretaris Vijlbrief vroeg de regio te reageren op zijn hoofdlijnennotitie voordat de ontwerpwet openbaar wordt. Dit is een bijzondere procedure, omdat dit afwijkt van de normale wetgevingsprocedure. Het gaat om de gemeenteraden van de gemeenten in de provincie Groningen en van Tynaarlo, Aa en Hunze en Noordenveld, provinciale staten van Groningen en de algemeen besturen van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. 
 
De ‘Staat van Groningen’ is de eerste maatregel in het maatregelenpakket ‘Nij Begun’. Met dit pakket reageert het kabinet op de conclusies en aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. 

Wat is de ‘Staat van Groningen’? 

De ‘Staat van Groningen’ is een jaarlijks rapport waarin gemonitord wordt welke resultaten bereikt worden op het gebied van schadeafhandeling, versterking, verduurzaming en brede welvaart. Op basis van dit rapport verantwoordt het kabinet zich aan de Tweede Kamer en stuurt waar nodig het beleid bij. Dit vraagt inzet op lange termijn, minimaal dertig jaar, zowel inhoudelijk als financieel. Dit wordt ook vastgelegd in de Groningenwet, de wet die we nu nog kennen als Tijdelijke wet Groningen.  

Bijzondere procedure voor raden, staten en waterschappen 


De staatssecretaris wijkt van de normale wetgevingsprocedure af door de volksvertegenwoordigers van de regio om een reactie te vragen op de hoofdlijnennotitie die weergeeft wat er in de wet geregeld moet worden voor de ‘Staat van Groningen’. De volksvertegenwoordigers hebben daardoor nog voordat de ontwerptekst van de wet in consultatie wordt gebracht al invloed op de totstandkoming van de ontwerpwet. Dit benadrukt het bijzondere karakter van de wet: het kabinet moet zich langdurig binden aan de regio en zich elk jaar verantwoorden aan de Tweede Kamer. 

Deze week besluitvorming over reactie aan staatssecretaris 

In de afgelopen weken hebben raden, staten en algemeen besturen al aangegeven wat zij belangrijk vinden om de staatssecretaris mee te geven. De inbreng leidt tot de formele reactie van de volksvertegenwoordigers. Deze week besluiten zij daarover. De inzet is één regionaal signaal te geven, met de mogelijkheid om lokale inbreng toe te voegen.

Consultatie ontwerpwet Groningen: iedereen mag reageren 

De staatssecretaris beoordeelt of hij tegemoetkomt aan de reactie. Daarna wordt de ontwerpwet openbaar via internetconsultatie.nl. Iedereen mag dan reageren. Dat is naar verwachting in juni.