Natuur en landschap

Nieuwe natuur aanleggen en de natuur beschermen. Dat is een van de belangrijkste taken van de provincie. In Groningen hebben we in totaal ongeveer 20.000 hectare aan natuur. Tot en met 2027 krijgen we er nog ongeveer 1.550 hectare bij en richten we ruim 3.000 hectare in en beheren dit.

 • Nieuwe natuur

  We hebben de belangrijkste natuurprojecten op een rij gezet.

 • Biodiversiteit

  We werken aan het behoud en aan het herstel van de biodiversiteit.

 • Natura 2000

  In Groningen zijn er Europees beschermde natuurgebieden: de Natura 2000-gebieden.

 • Versterken landschap

  Projecten die het behoud, herstel en de ontwikkeling van het Groningse landschap stimuleren, zoals herstel van houtsingels of groen langs wegen.

 • Uitvoeringsprogramma Bos en Hout

  Met dit uitvoeringsprogramma willen we de komende 10 jaar meer bomen en groen planten in Groningen.

 • Invasieve exoten

  Op steeds meer plekken in Nederland komen plant- en diersoorten voor die hier van nature niet thuishoren. Deze soorten worden invasieve exoten genoemd en kunnen een bedreiging vormen voor de inheemse natuur.