Natuur

Een van de belangrijke pijlers van ons natuurbeleid is de aanleg van het natuurnetwerk. Ons provinciale natuurnetwerk maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De provincie Groningen is verantwoordelijk voor het verwerven en inrichten van het natuurnetwerk. Dit is een van onze wettelijke taken. In Groningen hebben we in totaal ongeveer 20.000 hectare aan natuurnetwerk. Tot en met 2027 gaan we nog ongeveer 1.550 hectare verwerven en ruim 3.000 hectare inrichten en beheren als natuur. Prolander voert dit voor de provincie uit.