Biodiversiteit

Groningen heeft veel wilde plant- en diersoorten, onze biodiversiteit. De provincie Groningen werkt aan het behoud en aan het herstel van deze biodiversiteit. Dit doen we door te werken aan een gezonde leefomgeving, maar ook door bepaalde soorten te beschermen. We werken aan een gevarieerde en diverse natuur die we kunnen benutten en beleven. 

De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden, planten- en diersoorten en houtopstanden.

De Wet natuurbescherming verplicht de provincie zorg te dragen voor alle wilde planten en dieren. Om daar handen en voeten aan te geven heeft de provincie Groningen de Lijst Groninger soorten en habitats opgesteld. Om de Groningse Biodiversiteit meer aandacht te geven heeft de Provincie in 2019 een aantal ‘Gouden Soorten’  ( PDF-bestand, 8 MB)aangewezen. Deze prioritaire soorten krijgen de komende jaren extra aandacht.

Om bevers in de beheergebieden van de waterschappen Hunze & Aa's en Noorderzijlvest te beschermen en tegelijkertijd heldere richtlijnen te formuleren is het beverbeheerplan geschreven.

Ons doel is een toekomstbestendige, robuuste, schone, gevarieerde en tegelijk beleefbare natuur. Om te beoordelen of het gestelde doel wordt gehaald, worden een aantal soortgroepen geinventariseerd. De aantallen en de trends van deze soorten geven een indicatie of karakteristieke kenmerken van het landschap behouden blijven en/of waar nodig moeten worden hersteld. Deze informatie is te vinden in de natuurmonitor van de Staat van Groningen. 

Binnen de provincie zijn er bepaalde locaties die een barrière kunnen vormen tussen natuurgebieden. Op deze plekken willen we de verbinding tussen natuurgebieden verbeteren zodat dieren zich veilig kunnen verplaatsen tussen de gebieden. Op deze pagina is hier meer informatie over te vinden.