Aanpak waternavel en processierups

De grote waternavel en de processierups zijn flink aan het groeien in aantallen in onze provincie. Deze groei is mogelijk door de veranderingen in ons klimaat, zachte winters en droge zomers. De bestrijding van deze soorten is ingewikkeld en lastig door de snelle groei.

Aanpak waternavel en processierups

De grote waternavel en de processierups zijn flink aan het groeien in aantallen in onze provincie. Deze groei is mogelijk door de veranderingen in ons klimaat, zachte winters en droge zomers. De bestrijding van deze soorten is ingewikkeld en lastig door de snelle groei.

Grote waternavel 

De grote waternavel is een oeverplant die wortelt langs de waterkanten. Met lange stengels en brede, niervormige bladeren die op het wateroppervlak drijven, groeit deze plant snel en kan zich over het gehele wateroppervlak verspreiden. Dit verdringt andere waterplanten door licht- en zuurstofgebrek. Daarnaast belemmert de plant de doorstroming van water en kan zich ophopen bij gemalen of stuwen, wat de kans op overstromingen vergroot. Hierdoor worden recreatieve activiteiten zoals zwemmen, varen en vissen onmogelijk gemaakt.  

Wat kunt u zelf doen? 

Overlast van de waternavel kunt u melden worden bij het waterschap in uw regio. Deponeer zelf plantenafval uit vijvers en aquaria bij het GFT-afval om verdere verspreiding te voorkomen.  

Wat doet de provincie aan bestrijding?

De provincie is actief bezig met het verwijderen van de waternavel. Maandelijks vaart de provincie door de vaarwegen om de plant te verwijderen.

Het verwijderen van waternavel in een Gronings kanaal

 

Eikenprocessierups 

De eikenprocessierups (larve van een nachtvlinder), is al 30 jaar in Nederland aanwezig, maar is sinds 2018 veel zichtbaarder geworden. De zachte winters en droge, hete zomers bevorderen hun groei. Tijdens de zomermaanden (mei -augustus) veroorzaken de rupsen overlast. De rupsen zijn bedekt met ongeveer 700.000 brandharen van 0,2 tot 0,3 millimeter lang, die allergische reacties kunnen veroorzaken bij mensen en dieren. Ondanks dat de eikenprocessierups vaak als invasieve exoot wordt beschouwd, staat deze niet op de unielijst van invasieve exoten volgens de NVWA.   

Beheersen 

Het beheersen van de eikenprocessierups is niet eenvoudig door hun grote aantallen. De provincie plaatst waarschuwingsborden bij fietspaden en inventariseert momenteel de aanwezige nesten. Na de inventarisatie worden de nesten verwijderd op plaatsen waar ze overlast veroorzaken, zoals nesten tot op drie meter hoogte of grote nesten.

Wat kunt u zelf doen?

Bij klachten moet u contact opnemen met een huisarts of huisartsenpost.

Meer informatie over de eikenprocessierups en wat u kunt doen, vindt u op het Kennisplatform Processierups.