Natura 2000

We hebben in Groningen ook Europees beschermde natuurgebieden: dat zijn de Natura 2000-gebieden. Deze gebieden maken deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk. We maken de kwetsbare natuur in deze gebieden sterker. 

Gebieden in Groningen 

De provincie Groningen is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beheer van drie gebieden: Zuidlaardermeer, Lieftinghsbroek en Lauwersmeer (samen met provincie Fryslan). We werken samen in de gebieden Leekstermeer en Drentse Aa met de provincie Drenthe. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de Waddenzee en de Eems-Dollard. In deze gebieden is de provincie Groningen één van de samenwerkende partijen.

Lees meer over deze gebieden op de website van Natura 2000

Website voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof Liefstinghsbroek