Uitvoeringsprogramma Bos en Hout

Met het uitvoeringsprogramma Bos en Hout wil de provincie Groningen in 10 jaar tijd 10% meer bomen en groen planten in Groningen; voor een gezonde(re) leefomgeving en het klimaat.

Meer groen in Groningen 

Het gaat om een uitbreiding van het groen in Groningen met 750 hectare/7,5 km2. Dit is verdeeld in ongeveer 50 procent nieuw bos, 30% in groene landschapselementen zoals houtsingels en groen langs wegen en het groener maken van bedrijventerreinen en (boeren-)erven. Meer groen draagt bij aan de klimaatadaptatie, de economie, de inrichting van de ruimte, de biodiversiteit en de leefbaarheid.

Karakteristieke landschap

Het uitvoeringsprogramma Bos en Hout is in samenwerking met gemeenten, groene gebiedspartners en agrarische collectieven tot stand gekomen. Op een 'Kansenkaart ( PDF-bestand, 2 MB)' is ge├»nventariseerd waar bos, bomen en struiken goed passen en kunnen groeien. Hierbij worden de karakteristieke eigenschappen van het Groninger landschap versterkt en worden vooral bij het aanplanten van landschapselementen zoveel mogelijk bomen en struiken gebruikt die van nature in Groningen voorkomen.

Gezonde leefomgeving en klimaat

Bomen en planten leveren een belangrijke bijdrage aan het klimaat, biodiversiteit en een mooie, gezonde leefomgeving. Bomen dragen bij aan het zuiveren van lucht (bijvoorbeeld afvang van fijnstof), klimaatmitigatie (reductie van hittestress in de bebouwde omgeving), buffering en zuivering van water, vasthouden van CO2 en een rijk bodemleven.