Natuurvriendelijk Isoleren

Bij het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen moet aan de eisen van de Omgevingswet worden voldaan. In deze wet worden onze inheemse planten- en diersoorten beschermd. De wet verbiedt het beschadigen van nesten of verblijfplaatsen en het doden en opzettelijk verstoren van beschermde dieren. Vleermuizen en vogels zijn beschermd volgens de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn.

Volgens de wet moet een werkwijze gevolgd worden die zo min mogelijk slachtoffers maakt onder beschermde diersoorten. Door Natuurvriendelijk isoleren (NVI) toe te passen, kunnen isolatiebedrijven garanderen dat er geen vogels of vleermuizen worden verstoord tijdens isolatiewerkzaamheden. Met deze methode krijgen dieren de gelegenheid om op tijd weg te vliegen voordat de isolatie wordt aangebracht. De woning wordt uit voorzorg natuurvrij gemaakt. Ook worden nieuwe verblijfplaatsen voor de dieren in de muren gemaakt, zodat er voldoende plekken voor de dieren blijven. 

Voor huiseigenaren 

Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van NVI bij isolatiewerkzaamheden. De isolatie moet gedaan worden door een gecertificeerd isolatiebedrijf met het NVI-certificaat. Op natuurvriendelijkisoleren.nl staat een lijst met gecertificeerde isolatiebedrijven. Als de huiseigenaar zelfstandig wil isoleren, is een inventarisatie nodig door een ecoloog.

Er zijn verduurzamingsmaatregelen waar gestart mee kan worden zonder de Natuurvriendelijk isoleren methode:

  • Isolatie binnenmuur
  • Bodem- en vloerisolatie
  • Vervanging glas (niet het kozijn)

Overige maatregelen dienen uitgevoerd te worden volgens de NVI-methode. Voor vragen kunt u contact opnemen met natuurvergunningen@provinciegroningen.nl.

Overweegt u isolatie, maar weet u niet of u contact moet opnemen of met wie? De onderstaande beslisboom helpt u verder:

Klik hier voor een grotere afbeelding

Voor isolatiebedrijven

Isolatiebedrijven moeten isoleren aan de hand van de NVI-methode. Om daaraan te voldoen moet elke medewerker van een bedrijf de training Natuurvrij maken volgen. Deze medewerkers krijgen na de training het NVI-certificaat en kunnen particuliere woonhuizen natuurvrij maken en natuurvriendelijk isoleren. 

De provincie organiseert verschillende trainingsdata, deze worden aangekondigd via de provinciale website.

Nieuw beleid

De provincie is momenteel bezig met het ontwikkelen van beleid voor natuurvriendelijk isoleren. Zo hoeven individuele huiseigenaren in de toekomst niet langer een aparte omgevingsvergunning flora en fauna activiteit aan te vragen. We verwachten hier in het najaar van 2024 meer duidelijkheid over te kunnen geven.

In mei 2024 hebben de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen met het Interprovinciaal Overleg, de provincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afspraken gemaakt over de landelijke aanpak rondom Natuurvriendelijk isoleren. Meer informatie over deze aanpak is te vinden op volkshuisvestingnederland.nl.