Klimaat

Door de uitstoot van broeikasgassen verandert het klimaat. Dit willen we zoveel mogelijk tegengaan. Met gemeenten, bedrijven en inwoners werken we aan schone en betaalbare energie en zorgen we voor het besparen van energie. We stappen over op zon, wind en duurzame warmte. Omdat het klimaat al verandert, met langere perioden van droogte en hitte en hevige regenval, moeten we ons er op slimme manieren op aanpassen. Dat doen we samen met inwoners en diverse organisaties.  

 • Zonne-energie

  Op specifieke plaatsen in onze provincie kunnen zonneparken worden aangelegd.

 • Windenergie

  In onze provincie kunnen in drie gebieden windparken worden aangelegd: in de Eemshaven, in Delfzijl en bij de N33.

 • Waterstof

  Groningen wil dé waterstofregio van Nederland worden. Hiervoor werken we samen met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

 • Bos en hout

  In de komende jaren komt er in onze provincie 750 hectare groen bij.

 • Energiebesparing

  Verspilling van energie willen we zoveel mogelijk voorkomen.

 • Klimaatadaptatie

  Om ons voor te bereiden op de klimaatverandering zijn aanpassingen nodig in het landschap.

 • Regionale Energie Strategie (RES) Groningen

  Groningen levert komende jaren een bijdrage van minimaal 5,7 TWh aan duurzame energie via zon en wind op land.

 • Klimaatagenda

  Hoe geven we als Groningen invulling aan het Nationaal Klimaatakkoord? Dat is te lezen in de Klimaatagenda 2030.