Energie-infrastructuur

Er is steeds meer duurzame energie nodig voor woningen, bedrijven en vervoer. Hierdoor stijgt de vraag naar elektriciteit in hoog tempo. Om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnet deze groeiende vraag aankan, is er meer netinfrastructuur nodig. Denk bijvoorbeeld aan voldoende elektriciteitskabels, leidingen en opslag van energie. Maar ook voor andere duurzame energie, zoals waterstof en warm water (voor warmtenetten) is nieuwe infrastructuur nodig. We werken samen met andere partijen om deze energie-infrastructuur te plannen en uit te voeren.

Provinciaal Meerjarenplan Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK)

De provincie Groningen heeft samen met gemeenten en netbeheerders het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK) ( PDF-bestand, 3 MB) opgesteld. In het pMIEK staan regionale projecten op het gebied van energie-infrastructuur die belangrijk zijn voor voldoende netcapaciteit. Het pMIEK 1.0 is in juni 2023 door de provincie Groningen vastgesteld. Omdat er veel ontwikkelingen plaatsvinden binnen de energietransitie, wordt het pMIEK elke twee jaar vernieuwd.

Uitvoeringsprogramma

Het is voor bestaande en nieuwe ontwikkelingen in de provincie van belang dat de projecten uit het pMIEK volgens planning worden gerealiseerd -of nog beter- worden versneld. Daarbij zijn duidelijke regionale afspraken nodig over wie wat doet en hoe we samenwerken aan de projecten uit het pMIEK. Dit staat beschreven in het Uitvoeringsprogramma pMIEK 1.0 ( PDF-bestand, 2 MB). Het Uitvoeringsprogramma is in juni 2024 door de provincie Groningen vastgesteld. Het Uitvoeringsprogramma wordt elke twee jaar geactualiseerd.