Klimaatadaptatie

Samen met partners uit de regio ontwikkelen we een regionale strategie voor klimaatadaptatie. Welke aanpassingen kunnen we doorvoeren voor een verbetering van het klimaat? Uitgangspunten hierbij zijn veiligheid, het vasthouden van water, een gebiedsgerichte aanpak en betaalbare oplossingen. Verder zijn kennis en bewustwording, innovatie en nieuwe werkgelegenheid van belang.

Extreme weersomstandigheden

De veranderende en soms ook extreme weersomstandigheden kunnen grote gevolgen hebben voor de landbouw, wegen en fietspaden, dorpen en steden en de natuur. Het wordt steeds belangrijker om water langer vast te houden zodat we dat in drogere perioden kunnen gebruiken. Naast technische oplossingen zoeken we ook naar oplossingen die de natuur ons biedt.  

Klimaatadaptatie biedt ook kansen voor innovatieve vormen van landbouw, voor natuur- en biodiversiteitsherstel, en voor een groenere leefomgeving en dus een verbetering van het woon- en werkklimaat van de provincie Groningen.

Regionale strategie

De regionale klimaatadaptatiestrategie ( PDF-bestand, 2 MB) is in maart 2022 goedgekeurd door de colleges, raden en besturen. Met deze strategie wil de werkregio Groningen / Noord-Drenthe de gevolgen van klimaatverandering gezamenlijk aanpakken.

In september 2023 hebben de partners de Regionale Uitvoeringsagenda vastgesteld, met concrete maatregelen. De provincie steunt de regionale partners (gemeenten en waterschappen) daarbij.

In de Regionale Uitvoeringsagenda ( PDF-bestand, 725 KB) staat wat de gevolgen van klimaatverandering voor onze provincie zijn en een plan voor een gezamenlijke aanpak. Daarbij kijken we ook naar oplossingen over de provinciegrenzen, zoals de toevoer van water uit het IJsselmeer in perioden van droogte.

Bewustwording

Om de bewustwording onder inwoners in de provincie Groningen te vergroten is ‘Klimaatadaptatie Groningen’ gestart. De provincie Groningen is hierbij een van de initiatiefnemers, samen met onderwijsinstellingen, de Gemeente Groningen en andere partners in het Akkoord van Groningen, en het Global Center on Adaptation, in samenwerking met het Nationaal Programma Groningen. Diverse activiteiten en campagnes zijn al georganiseerd met Klimaatadaptatie Groningen, waaronder de Klimaatadaptatieweek, de tentoonstelling Sponsland en onderdelen van het inspiratiefestival Let’s Gro. 

Interregproject Buffer+

Natte en gezonde veengebieden zijn kampioenen in het opslaan van CO2 en water. Daarom spelen ze een belangrijke rol in periodes van overmatige regenval én ten tijde van droogte. Doordat grote veengebieden binnen Noordwest Europa (NWE) zijn drooggelegd voor turfwinning, landbouw of bosbouw, werkt hun natuurlijke bufferfunctie niet meer. Met het Interregproject Buffer+ dragen we bij aan klimaatmitigatie en -adaptatie en het herstel van biodiversiteit en het creëren van nieuwe inkomstenbronnen.