Klimaatadaptatie

De provincie gaat samen met gemeenten, waterschappen, bedrijven en kennisinstellingen aan de slag om ons aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Dat staat in de startnotitie Klimaatadaptatie (PDF PDF-bestand, 2 MB).  Zo zijn er aanpassingen nodig om de gevolgen van hitte, wateroverlast, droogte en zeespiegelstijging zo klein mogelijk te houden en voldoende (zoet) water beschikbaar te hebben. 

Extreme weersomstandigheden

De veranderende en soms ook extreme weersomstandigheden kunnen grote gevolgen hebben voor de landbouw, wegen en fietspaden, dorpen en steden en de natuur. In de toekomst willen we water langer vasthouden, zodat dit ingezet kan worden in drogere perioden. Naast technische oplossingen zoeken we ook naar oplossingen die de natuur ons biedt. 

Regionale strategie

Samen met partners uit de regio ontwikkelen we een  regionale strategie voor klimaatadaptatie. Uitgangspunten hierbij zijn veiligheid, het vasthouden van water, een gebiedsgerichte aanpak en betaalbare oplossingen. Verder zijn kennis en bewustwording, innovatie en nieuwe werkgelegenheid van belang. Eerst inventariseren we wat de gevolgen van klimaatverandering voor onze provincie zijn en vervolgens komen we met een plan voor een gezamenlijke aanpak. Daarbij kijken we ook naar oplossingen over de provinciegrenzen, zoals de toevoer van water uit het IJsselmeer in perioden van droogte.

Bewustwording

Om de bewustwording onder inwoners in de provincie Groningen te vergroten is ‘Klimaatadaptatie Groningen’ gestart. De provincie Groningen is hierbij een van de initiatiefnemers, samen met onderwijsinstellingen, de Gemeente Groningen en andere partners in het Akkoord van Groningen, en het Global Center on Adaptation, in samenwerking met het Nationaal Programma Groningen. Diverse activiteiten en campagnes zijn al georganiseerd met Klimaatadaptatie Groningen, waaronder de Klimaatadaptatieweek, de tentoonstelling Sponsland en onderdelen van het inspiratiefestival Let’s Gro.