Interreg-project BUFFER+

Natte en gezonde veengebieden zijn kampioenen in het opslaan van CO2 en water. Daarom spelen ze een belangrijke rol in periodes van overmatige regenval én ten tijde van droogte.

Doordat grote veengebieden binnen Noordwest Europa (NWE) zijn drooggelegd voor turfwinning, landbouw of bosbouw, werkt hun natuurlijke bufferfunctie niet meer. Met het herstellen van het natuurlijke vermogen van veengebieden om koolstof en water te bufferen, dragen de BUFFER+-partners bij aan klimaatmitigatie en -adaptatie in NWE. En tegelijkertijd aan het herstel van biodiversiteit en het creëren van nieuwe inkomstenbronnen in deze gebieden.

5 landen in Noordwest Europa doen mee

Bij BUFFER+ zijn 21 partners en 7 geassocieerde organisaties betrokken uit 5 landen: Duitsland, Ierland, Frankrijk, België en Nederland. Samen vertegenwoordigen ze alle soorten veengebieden in Noordwest Europa; van laagveenmoerassen, moerige gronden en veenweiden tot natte graslanden en hoogveen. Kennisorganisaties, terreinbeheerders, bedrijven, netwerkorganisaties en overheden bundelen hun capaciteiten en expertise en bouwen daarbij voort op de resultaten van eerdere projecten. De provincie Groningen is leadpartner van Interreg BUFFER+.

Groeningen

De laagveengordel rondom Groningen is ook wel bekend als 'Groeningen'. Het verbindt verschillende landschappen en natuurgebieden in vijf gemeenten (Westerkwartier, Noordenveld, Tynaarlo, Groningen en Midden-Groningen), de provincies Groningen en Drenthe, de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, en tot een grote blauwgroene gordel waarin stad en land in elkaar overlopen. Binnen het Netwerk Groeningen werken partners samen aan het klimaatpositief maken van deze regio waarin de veenbodem een belangrijke rol speelt. Daarom is Groeningen de Nederlandse regio in dit project en werken de partners in het netwerk ook actief samen. 

Lees meer op Groeningen.nu

Bekijk de video over het project Groeningen

Bekijk de animatie over Interreg BUFFER+ (EN)

Lees het verslag van de netwerkbijeenkomst van 5 juli 2024 ( PDF-bestand, 71 KB)

Lees het verslag van de netwerkbijeenkomst van 5 juli 2024 ( PDF-bestand, 72 KB) (EN)

Lees wat we nog meer doen op het gebied van klimaatadaptatie

Lees meer op Bufferplus Europe (EN)