Waterstof

Noord-Nederland is de eerste erkende Hydrogen Valley van Europa, waar groene waterstof wordt geproduceerd, getransporteerd maar ook toegepast in de industrie, het vervoer en andere sectoren. De provincie Groningen zet zich actief in voor de ontwikkeling van een waterstofnetwerk. Hierbij werken we nauw samen met andere noordelijke overheden, bedrijven en kennisinstellingen. We brengen regionale partijen bijeen en lobbyen voor waterstof in Den Haag en in Europa. We steunen projecten in de regio bij nationale en Europese subsidieaanvragen en financieren waar mogelijk deels mee. Verder heeft de provincie een rol bij de ruimtelijke inpassing van projecten en bij de vergunningverlening.

Investeringsplan

In oktober 2020 presenteerden noordelijke overheden en bedrijven een investeringsplan voor waterstof in het Noorden ( PDF-bestand, 10 MB). In onze regio liggen grote mogelijkheden op het gebied van windenergie, de gasinfrastructuur is aanwezig, er zijn goede economische contacten en er is veel kennis en ervaring op het gebied van transport en handel in gassen bij zowel kennisinstellingen als bedrijven.

Koploper

Met onze kennis en ervaring willen we koploper worden op het gebied van waterstof in Europa. We zien waterstof als een kans om de teruglopende werkgelegenheid door het afbouwen van de gassector op te vangen en nieuwe werkgelegenheid aan te trekken. Ook heeft het een positieve uitwerking op het vestigingsklimaat voor bedrijven. De provincie Groningen is ook onderdeel van de European Clean Hydrogen Alliance. Deze alliantie is door de Europese Commissie opgericht om een Investeringsplan te maken om waterstof breed in te zetten in Europa.