Energiebesparing

Energieverspilling willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daarom bieden we samen met gemeenten mogelijkheden aan om woningen beter te isoleren. Hiervoor gebruiken we het energieloket. Ook bij bedrijven stimuleren we om energie te besparen en houden we toezicht op de verplichte energiebesparingsmaatregelen. Kijk op Groningen werkt Slim. Dorpshuizen en sporthallen kunnen een beroep doen op een duurzaamheidscoach

Natuurvriendelijk isoleren

Vanuit de Wet natuurbescherming zijn we verplicht om de Nederlandse planten- en diersoorten te beschermen. Het is niet toegestaan om de natuur te beschadigen of om beschermde dieren te doden. Tegelijkertijd stimuleren we onze inwoners om te verduurzamen. Bij isolatiewerkzaamheden bestaat de kans dat aanwezige dieren, zoals de huismuis, gierzwaluw en vleermuis, in gevaar worden gebracht. Daarom moet eerst een ecologisch onderzoek plaatsvinden. Op dit moment moeten huiseigenaren dit onderzoek zelf aanvragen, voordat de werkzaamheden beginnen. Ook is een vergunning of ontheffing nodig.

Dat betekent dat deze winter niet met iedere maatregel kan worden gestart. Verduurzamingsmaatregelen waar wel mee gestart kan worden zonder ecologisch onderzoek:

  • Isolatie binnenmuur
  • Bodem- en vloerisolatie
  • Vervanging glas (niet het kozijn)

Voor de overige maatregelen kunt u contact opnemen met natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl.
 

Nieuw beleid

De provincie is momenteel bezig met beleid voor natuurvriendelijk isoleren. We onderzoeken of het mogelijk is om een vrijstelling af te geven voor een bepaalde werkzaamheden. Zo hoeven huiseigenaren niet langer zelf een ecologisch onderzoek en een ontheffing aan te vragen en betalen zij ook niet de kosten hiervoor. Bovendien kunnen eigenaren hun isolatiemaatregelen zo op een natuurvriendelijke manier laten uitvoeren. We verwachten hier begin 2024 meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Wilt u op dit moment isolatiemaatregelen uitvoeren? Neem dan contact op met: natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl. Bekijk hier de informatie en voorwaarden.