Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Bent u eigenaar of beheerder van maatschappelijk vastgoed, zoals bijvoorbeeld een dorps- of buurthuis, een culturele instelling, onderwijs- of zorginstelling en bent u op zoek naar hulp en begeleiding bij het verduurzamen van uw gebouwen? Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld aan provincies, waarmee ze sinds 2021 vastgoedeigenaren van advies en ondersteuning op maat kunnen voorzien.

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 1,5 miljoen woningen en gebouwen verduurzaamd zijn. Daar wordt op allerlei manieren aan gewerkt. Het 'ontzorgingsprogramma verduurzamen maatschappelijk vastgoed' heeft hierbij als doel de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed te versnellen. 

Ondersteuning en begeleiding

Kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren kunnen vanuit het ontzorgingsprogramma ondersteuning en begeleiding krijgen bij het verduurzamen van hun pand(en). De provincie zet hiervoor onder andere duurzaamheidscoaches in die helpen bij het opstellen van een aanpak voor het verduurzamen van uw panden. Ook adviseren de coaches over bijvoorbeeld welke maatregelen slim zijn om te nemen en hoe deze gefinancierd kunnen worden. Daarnaast kunnen zij helpen bij het zoeken naar de juiste partijen voor de uitvoering. De uitvoering van de maatregelen zelf wordt niet met dit programma gefinancierd, maar er is dus wel ondersteuning mogelijk tijdens de uitvoering. 

Voor wie?

Het programma is gericht op  kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren. In de regeling wordt daaronder verstaan:

  • gemeenten met minder dan 50.000 inwoners op 1 oktober 2022;
  • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het basisonderwijs, met maximaal 15 gebouwen in eigendom;
  • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het voortgezet onderwijs, met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
  • zorgaanbieders, met uitzondering van academische en algemene ziekenhuizen, met maximaal 10 gebouwde onroerende zaken in eigendom;
  • culturele algemeen nut beogende instellingen (culturele ANBI), of een hieraan gelieerde culturele instelling, met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
  • stichtingen, verenigingen of co√∂peraties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie, zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, met maximaal 10 gebouwen in eigendom. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook scouting, welzijnswerk en speeltuinverenigingen;
  • religieuze of levensbeschouwelijke instellingen met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
  • besturen van een kinderopvangorganisatie met maximaal 10 gebouwde onroerende zaken in eigendom.

Duurzaamheidscoach

De provincie Groningen heeft meerdere duurzaamheidscoaches ingehuurd om de uitvoering van dit programma te coördineren. De provinciale duurzaamheidscoaches gaan in gesprek met de instellingen die onder de regeling vallen. In deze gesprekken brengt de coach de wensen, behoeften en obstakels voor verduurzaming in kaart. Zo wordt duidelijk aan welke ondersteuning behoefte is en welke partijen de instellingen het beste kunnen helpen richting het uitvoeren van maatregelen. Heeft de coach nog geen contact met u gezocht, maar denkt u wel dat uw instelling in aanmerking komt? Laat dat dan weten via de onderstaande contactgegevens.

Resultaten tot nu toe

Het ontzorgingsprogramma Verduurzamen maatschappelijk vastgoed loopt van 2021 t/m 2025. De onderstaande infographic laat zien hoeveel vastgoedeigenaren we tot nu toe hebben ondersteund vanuit het ontzorgingsprogramma.

Klik hier voor een grotere afbeelding 

Praktijkvoorbeelden

De afgelopen tijd zijn er meerdere projecten uitgevoerd vanuit het ontzorgingsprogramma. Hieronder zijn voorbeelden te lezen. 

 

Dorpshuis 't Ol Schoultje in Huizinge

Dorpshuis 't Ol Schoultje in Huizinge heeft een duurzame toekomst dankzij het ontzorgingsprogramma 'Verduurzamen maatschappelijk vastgoed' van de provincie Groningen. Het dorpshuis schakelde een duurzaamheidscoach in en is nu versterkt en van het gas af.

Bekijk hier de video

Dorpshuis Midwolde: van ad hoc onderhoud naar duurzaam meerjarenplan

Hoe breng je prioriteit aan in verduurzamingsmaatregelen? Met deze vraag gingen Anne Vogt, bestuurslid van de Dorpsvereniging Midwolde, en Iwan Hoving, duurzaamheidscoach, aan de slag. Samen gingen zij van ad hoc onderhoud naar het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan.

Lees hier hun aanpak
 

Deelnemers ontzorgingsprogramma leren van elkaar tijdens excursie duurzame dorpshuizen

Eigenaren en vrijwilligers van dorpshuizen uit de provincie Groningen verzamelden zich op 8 juli voor een excursie langs duurzame dorpshuizen in het Westerkwartier. Groninger Dorpen organiseerde de excursie speciaal voor deelnemers van het ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed. Tijdens de excursie kregen de deelnemers de kans om te zien hoe collega-ondernemers het verduurzamingstraject hebben aangepakt.

Lees hier meer

Contact

Neem contact op met onze duurzaamheidscoach Peter Kiers via: P.Kiers@provinciegroningen.nl, of kijk voor meer informatie over de regeling op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).