Bos en hout

In de komende tien jaar willen we in onze provincie 750 hectare extra groen. Daarbij gaat het om bos, bomen langs wegen, houtsingels en meer groen op erven en industrieterreinen. Dit staat in het programma Bos en Hout. Meer groen draagt bij aan de klimaatadaptatie, de economie, de inrichting van de ruimte, de biodiversiteit en de leefbaarheid. Ook vangen bomen COop. Tussen 2021 en 2024 is er € 500.000 beschikbaar voor groen; voor de periode erna wordt nog naar financiering gezocht.

Nieuw bos

De helft van de 750 hectare groen is nieuw bos, 30 procent bestaat uit groene landschapselementen,  zoals houtsingels en wegbeplanting en de rest uit het vergroenen van bedrijventerreinen en erven. Het uitvoeringsprogramma Bos en Hout ( PDF-bestand, 5 MB) is tot stand gekomen in samenwerking met gemeenten, groene gebiedspartners en agrarische collectieven. Het programma is een Groningse variant op het Actieplan Bos en Hout dat het Rijk presenteerde tijdens de Nationale Klimaattop in 2016.