Subsidie voor warmtenet in Loppersum

De provincie Groningen geeft de gemeente Eemsdelta €2.000.000,- subsidie voor een warmtenet in Loppersum.

Dit geld is afkomstig vanuit het Nationaal Programma Groningen, regeling Warmtetransitieprojecten. Naast deze subsidie heeft de gemeente Eemsdelta nog andere subsidies gekregen om de verduurzaming van 51 aansluitingen in Loppersum met lucht-water warmtepompen en zonnepanelen mogelijk te maken. De planning van de gemeente is om het warmtenet in februari 2025 operationeel te hebben.  

Warmtebedrijf 

In een gebied waar de aardbevingsproblematiek en de bijbehorende ontwikkelingen aan de orde van de dag zijn, biedt de gemeente Eemsdelta met de aanleg van het warmtenet (een deel van) Loppersum de kans om tóch te verduurzamen. Met behoud van het karakter van de wijk en met zo min mogelijk ingrepen 'achter de voordeur'. De gemeente richtte een eigen warmtebedrijf op, waarbij de Lopster Energie Coöperatie (LOPEC) een lid van de Raad van Commissarissen heeft aangewezen. Het belang van inwoners is hiermee verankerd in de organisatie. 

Betaalbaar 

De gemeente neemt de kosten van de overstap van aardgas naar warmteafgifte op zich. Dit zou anders ten laste komen van de eigenaren. Daarnaast garandeert de gemeente dat de kosten voor het afnemen van warmte de eerste vijf jaar van de warmtelevering minimaal 5% lager zijn dan bij blijvend gebruik van aardgas.  

Warmtetransitie 

We zien warmtenetten als een belangrijke stap in de warmtetransitie. Hiermee worden gebouwen op een duurzame manier verwarmd en gaan ze (op termijn) van het aardgas af. Als provincie zien we dit project als een relevante leerervaring voor projecten in de toekomst. Met toepassing van bestaande technieken in een complexe situatie (veelal oude, vrijstaande panden, enkele met monumentale waarde of complex van aard, zoals een kerk, hotel en gemeentehuis). Ook worden mogelijkheden onderzocht om in de toekomst uit te breiden naar aanliggende huizen.