De Regionale Energie Strategie (RES) Groningen

De Regionale Energie Strategie (RES) is de toekomstvisie van regio’s op twee belangrijke onderdelen van de energietransitie: het verwarmen van huizen en gebouwen met duurzame energie en het opwekken van duurzame elektriciteit op land. 

Regionale toekomstvisie

De RES-regio Groningen is één van de 30 RES-regio's in Nederland. Al die regio’s maken een regionale toekomstvisie voor 2030. Voor dat jaar maken de regio’s afspraken met elkaar en met het Rijk. Gezamenlijk uitgangspunt daarbij is dat de 30 regio’s op hun grondgebied (‘op land’) samen ten minste 35 terawattuur duurzame elektriciteit opwekken in 2030. (1 terawattuur is 1 miljard kilowattuur).

In de RES 1.0 staat dat we als regio Groningen in 2030 5,7 Terawattuur (TWh) elektriciteit duurzaam willen opwekken via zon en wind op land. Elke twee jaar kijken we hoe ver we daarmee zijn. Dat doen we in de vorm van een voortgangsrapportage. Zo is in 2023 de RES 2.0 opgeleverd, die gaat over de warmtetransitie. Op dit moment werken we toe naar de RES 3.0. Deze moet in 2025 klaar zijn.