Invasieve exoten

Op steeds meer plekken in Nederland komen plant- en diersoorten voor die hier van nature niet thuishoren. Deze soorten worden invasieve exoten genoemd. Deze soorten hebben Nederland niet door eigen kracht bereikt, maar zijn door menselijk handelen bewust of onbewust hier terecht gekomen. Dit kan gebeuren door het weggooien van (water- of tuin) planten in de natuur, ontsnapping uit gevangenschap, het meeliften op voertuigen of via handel. Ook in onze provincie komen invasieve soorten voor, zoals de grote waternavel of de Japanse duizendknoop.

Exoten kunnen zich snel verspreiden in onze natuur en een bedreiging vormen voor de inheemse natuur. Er wordt gesproken van een 'invasieve exoot' als de introductie of verspreiding van een uitheemse soort een bedreiging is of nadelige gevolgen heeft voor onze biodiversiteit. Ook kunnen invasieve exoten gezondheidsklachten veroorzaken of economische schade toebrengen aan de infrastructuur. 

Wat kunt u doen?

U kunt helpen met het bestrijden van invasieve exoten. Bijvoorbeeld door te voorkomen dat exoten in de natuur terecht komen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat u groenafval altijd zorgvuldig afvoert. Let er bij het kopen van planten op dat u geen invasieve plant koopt. Op de website Tuin er niet in staat welke planten u beter niet in uw tuin kunt zetten. 

Melden

Komt u een invasieve exoot tegen? Geef uw waarneming dan door, het maakt per soort uit bij wie u dit kunt melden. U vindt meer informatie hierover bij melding maken.  Doet u een melding, geef de locatie aan en voeg een foto of video toe. Geef uw waarneming ook door aan de eigenaar van het terrein, als die bekend is. 

Via de NVWA-website vindt u meer informatie over de invasieve exoten.

Nieuw beleid

De provincie is op dit moment bezig met beleid over het voorkomen en tegengaan van invasieve exoten. Dit nieuwe beleid maken we samen met andere partijen zoals gemeenten, waterschappen en natuurbeheerders. Naar verwachting komt er medio 2024 meer duidelijkheid over het nieuwe beleid.