Zuidelijke Ringweg

Aanpak Ring Zuid is een groot project. We bouwen de zuidelijke ringweg om. Dit doen we omdat dit de belangrijkste toegangsweg is van de stad Groningen. Groningen maakt een grote groei door. Hierdoor dreigde Ring Zuid dicht te slibben. Door de aanpak van Ring Zuid verbeteren we de bereikbaarheid, de doorstroming, de leefbaarheid en de veiligheid. 

Website Aanpak Ring Zuid

  • Tijdlijn

    De werkzaamheden voor het project Aanpak Ring Zuid zijn in volle gang. We hebben de ontwikkelingen door de jaren heen op een rij gezet.

  • Samenwerkende partijen

    Combinatie Herepoort is de aannemerscombinatie die de ombouw van de zuidelijke ringweg uitvoert. Hierin werken twee Duitse en drie noordelijke bedrijven samen.

  • Veelgestelde vragen

    Op de website Aanpak Ring Zuid staat een overzicht met de belangrijkste vragen.

Contact met projectorganisatie

Vragen over het plan Aanpak Ring Zuid? Neem dan contact op met projectbureau Aanpak Ring Zuid via 088 797 43 95 of info@aanpakringzuid.nl.