Samenwerkende partijen

Bij de organisatie en uitvoering van plan Aanpak Ring Zuid zijn meerdere overheden en bedrijven betrokken. Zij werken samen aan de bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid en veiligheid van Groningen.

Projectbureau Aanpak Ring Zuid

Projectbureau Aanpak Ring Zuid handelt namens het Rijk, de provincie Groningen en de gemeente Groningen. Het projectbureau staat onder leiding van projectdirecteur Joost van de Beek. Er werken medewerkers van Rijkswaterstaat, provincie, gemeente en externe bureaus. Verder zijn er medewerkers bij Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie die niet bij het projectbureau werken, maar wel bij het project betrokken zijn.

Aannemer Combinatie Herepoort

Combinatie Herepoort is de aannemerscombinatie die de ombouw van de zuidelijke ringweg uitvoert. Hierin werken twee Duitse en drie noordelijke bedrijven samen.

Combinatie Herepoort bestaat uit:

De drie deelnemende partijen uit het noorden van het land brengen specifieke kennis van de lokale situatie in. Herepoort geeft aan dat ongeveer 70% van de omzet zal neerslaan in de regio, via de inzet van lokale bedrijven en leveranciers.

Combinatie Herepoort won in mei 2016 de aanbesteding en kreeg daarmee de opdracht het project Aanpak Ring Zuid uit te voeren. De aanbesteding is zowel op prijs als kwaliteit beoordeeld. De gegadigden moesten een vormgevingsplan indienen en konden daarnaast extra scoren op het voorkomen van verkeershinder, meer duurzaamheid en maatregelen om de risico's van het project te beperken.

Combinatie Herepoort voert de werkzaamheden gefaseerd uit. Er worden tijdelijke wegen aangelegd zodat het verkeer tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk kan doorrijden.

Contact met Combinatie Herepoort

Vragen over werken bij of zaken doen met de aannemer Combinatie Herepoort? Bel dan naar (050) 810 00 02 of stuur een e-mail naar info@combinatieherepoort.nl.