Omgevingsvisie

Samen maken we plannen voor de inrichting en het gebruik van onze fysieke leefomgeving. De uitgangspunten hiervoor staan in de Omgevingsvisie. Dit provinciale beleid op hoofdlijnen voor de fysieke leefomgeving over 30 jaar moet in 2023 klaar zijn. De Omgevingsvisie houdt rekening met beleid van andere overheden en belanghebbenden. Naast gemeenten en waterschappen wordt daarom iedereen die een belang heeft, betrokken bij de herziening van de Omgevingsvisie. 

Startnotitie Omgevingsvisie

In september 2020 hebben Provinciale Staten van Groningen de Startnotitie Omgevingsvisie (PDF PDF-bestand, 843 KB) vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten voor de herziening van de huidige provinciale Omgevingsvisie (POVI). Omdat we het proces om te komen tot de POVI tenminste zo belangrijk vinden als het eindresultaat, zorgen we ervoor dat iedereen met een belang kan meedenken en meedoen.

Gids voor Gesprek

In maart 2022 is de Gids voor Gesprek (PDF PDF-bestand, 2 MB) opgeleverd. Deze Gids, voorheen de discussienota, start het gesprek over de uitdagingen voor Groningen, over richting en bandbreedtes voor het zoeken naar oplossingen en over de rolverdeling. Want de Omgevingswet legt nieuwe accenten en kiest voor een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheden en tussen overheid en samenleving.

Koersdocument

Na de Gids voor Gesprek is het Koersdocument de volgende stap in het proces op weg naar de herziene Omgevingsvisie. Het Koersdocument beschrijft de huidige kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Bovendien vormt het de basis waarop Provinciale Staten in 2022 richtinggevende keuzes maakt voor de nieuwe Omgevingsvisie. 

Wat heb ik aan de Omgevingsvisie?

Als de Omgevingsvisie klaar is, dan kun je alles over de fysieke ruimte in de provincie Groningen online raadplegen op een digitale kaart. Hierop staan niet alleen de regels en randvoorwaarden voor bijvoorbeeld woningbouw, wegenbouw en bedrijvigheid. Ook vind je hier informatie over toekomstige ontwikkelingen en bijvoorbeeld de bescherming van erfgoed en landschap. Zo weet je in één oogopslag wat er op een locatie mág en waarvoor je een vergunning moet aanvragen.

Meer in formatie over de huidige Omgevingsvisie staat op www.destaatvangroningen.nl.

 • Omgevingsvisie uitgelegd

  Lees meer over het doel van de Omgevingsvisie en de manier waarop deze tot stand komt.

 • Doe mee!

  Belanghebbenden kunnen meedenken over de Omgevingsvisie. Lees hoe u meedoet.

 • Tijdlijn

  Hoe ziet het proces voor de totstandkoming van de Omgevingsvisie eruit? Bekijk de tijdlijn.

 • Belangrijkste documenten

  Bepaalde onderdelen van het proces voor de Omgevingsvisie worden vastgelegd in documenten. Hier is een overzicht te vinden.