Koersdocument

Op 28 september 2022 is het Koersdocument door Provinciale Staten vastgesteld. In het Koersdocument staat de eerste aanzet, de koers, voor de Omgevingsvisie. Het geeft richting voor beleid dat nu in ontwikkeling is en de komende tijd wordt ontwikkeld.

De volgende onderwerpen komen in het Koersdocument aan bod:

  • Onze positie in de regio;
  • Onze doelen en keuzes;
  • Onze principes;
  • Onze rol;
  • Onze aanpak per gebied. 

Voor uitwerking van de koers naar de Omgevingsvisie zijn projectteams opgericht. In elk projectteam zitten inhoudelijke experts. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, economie, mobiliteit, energie en natuur. Zij werken samen de vier opgaven uit het koersdocument verder uit:

  • Ontwikkelen van een sterke structuur voor innovatie, kennis en werkgelegenheid
  • Bouwen aan een aantrekkelijke, gezonde en bereikbare woon- en leefomgeving
  • Toekomstbestendig maken van het landelijk gebied
  • Stappen zetten naar een CO2-neutrale provincie.