Tijdlijn

De totstandkoming van de provinciale Omgevingsvisie is een lang proces, met verschillende fasen. Hoe ziet de planning eruit tot 2023?

 

 

Werk in uitvoering

Bij de herziening van de Omgevingsvisie is er sprake is van een lerend proces, waarbij inhoud en proces elkaar continu be├»nvloeden. Omdat de opbrengst van voorgaande stappen het werkmateriaal en basis vormt voor vervolgstappen, wordt gaandeweg het proces de uitwerking steeds concreter. Deze concretisering is mede afhankelijk van de uitkomsten van de fasen, de participatie en andere factoren waaronder de COVID-maatregelen, draagvlak en politieke discussie. Daarom is het op dit moment lastig te bepalen uit welke stappen fase 3 en 4 bestaan er hoe de concrete invulling ervan uitziet. Gaandeweg het proces wordt dit duidelijker, met als doel om begin 2023 de herziene Omgevingsvisie vast te stellen.