Uitwerking keuzes

Mei 2022 - eind 2022

 

Met het Koersdocument in handen worden in deze fase de Nota Reikwijdte en Detail geschreven. Dit is een publicatie waarin de reikwijdte en het detailniveau wordt afgebakend, zodat duidelijk is wat er in het Milieu Effect Rapport (MER) wordt onderzocht. De nota is een middel om alle betrokkenen te informeren over de opzet en welke milieueffecten en sociale en economische aspecten onderzocht gaan worden en met welk detailniveau. 

Met het MER worden de ontwerpvisie en de verordening opgesteld en na de formele inspraakronde door Gedeputeerde Staten vastgesteld. 

Deze fase wordt afgesloten met de aanbieding  van de herziene Omgevingsvisie aan Provinciale Staten, inclusief de bijbehorende instrumenten Programma, Projectbesluit, Instructie, Omgevingsvergunning en Omgevingsverordening.