Start NRD en planMER traject

Februari 2023

Tegelijk met het verder uitwerken van de koers wordt gewerkt aan het opstellen van het Milieu Effect Rapport (planMER). Dit traject begint met het vaststellen van een Nota Reikwijdte en Detail (NRD), naar verwachting begin 2023. 

De NRD beschrijft kort wat er in het planMER wordt onderzocht; de opzet van het onderzoek, welke milieueffecten en sociale en economische aspecten worden onderzocht en met welke details. De resultaten van het planMER worden verwerkt in de ontwerp-Omgevingsvisie.