Voorbereiding

December 2019 - september 2020

 

Dit is de voorbereidingsfase waarin het programma wordt opgestart, het programmateam gevormd wordt en de programmaopdracht wordt geformuleerd. In deze fase vinden informatiesessies plaats voor medewerkers van de provincie Groningen en Statenleden over de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt en van invloed zijn op de herziening van de Omgevingsvisie. Deze fase wordt afgesloten met het programmaplan.