Weekagenda Gedeputeerde Staten

In de weekagenda staan de activiteiten van Gedeputeerde Staten voor de aankomende week.

 Datum, tijd en locatieActiviteit
 
Woensdag 24 april 2024
09.30 uur, Statenzaal
Provinciale Statenvergadering
 
Donderdag 25 april 2024
16.00 - 17.30 uur
Martiniplaza
Commissaris van de Koning René Paas is bij de uitreiking Noorderpoort Jaarprijs.