Wegwerkzaamheden

Wij werken voortdurend aan het onderhoud van ons provinciale wegennet en aan nieuwe projecten. Dit doen we om de bereikbaarheid binnen onze provincie te verbeteren. Dat levert soms hinder op voor het wegverkeer. Houdt u daar rekening mee. 

Groningen Bereikbaar

Op de website van Groningen Bereikbaar vindt u een werkzaamhedenkaart met een overzicht van plaatsen waar we aan het werk zijn. Het gaat om de werkzaamheden uitgevoerd door de provincie Groningen, gemeente Groningen en Rijkswaterstaat Noord-Nederland. 

Bekijk de kaart

De kaart is minder toegankelijk voor mensen met een visuele handicap.

Maaien

Langs de provinciale wegen maaien we in de periode april tot en met september. Dan groeit het gras het snelst. De werkzaamheden vinden plaats buiten de spits, tussen 9.00 en 15.00 uur en na 19.00 uur. Zo hinderen we het verkeer zo min mogelijk op de drukke tijdstippen. Wel kan het zo zijn dat omwonenden daardoor in de avonduren geluidsoverlast ervaren.

Strooien

We strooien de provinciale wegen bij (kans op) gladheid. We hebben vaste strooiroutes; 16 voor de hoofdrijbanen en 9 voor de brom- en fietspaden. Meestal zijn onze wegen binnen twee├źnhalf uur gestrooid.

Bekijk de kaart

De kaart is minder toegankelijk voor mensen met een visuele handicap.