Benoeming minister Wiebes

26 oktober 2017

Wiebes benoemd als minister voor Economische Zaken en Klimaat (EZK).