Nieuwe afspraken over versterking in aardbevingsgebied

2 juli 2018

Eind maart 2018 besloot de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de lopende versterkingsaanpak, die onderverdeeld is in meerdere groepen, tijdelijk stil te leggen. Maandag 2 juli 2018 is naar aanleiding van het advies van de Mijnraad (en onderliggende rapporten van NEN, KNMI, SodM en TNO) afgesproken dat de versterking van gebouwen in de groep met 1467 en 1588 woningen doorgaat. Bij de groep van 1581 wordt een deel van deze gebouwen versterkt omdat ze niet aan de veiligheidsnorm voldoen. Bij een ander deel krijgen eigenaren de mogelijkheid om een risicoanalyse uit te voren.