Subsidieregelingen voor rijksmonumenten verlengd

20 oktober 2022

Het Rijk besluit om 9,5 miljoen euro extra uit te trekken voor onderhoud en restauratie van rijksmonumenten in het aardbevingsgebied. Met de miljoenen kunnen de twee populaire subsidieregelingen voor rijksmonumenten worden verlengd tot 2026. De regelingen Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (RORG) en Groot Onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten (GRRG) zijn onderdeel van het erfgoedprogramma, dat de provincie samen met het Rijk heeft opgesteld.

Subsidieregeling RORG 2020

Subsidieregeling GRRG 2021