Vaststellingsbesluit 2020-2021

18 juli 2022

De gaswinning in Groningen wordt vanwege de veiligheid beƫindigd. Hoeveel er wordt gewonnen, op welke manier dat gebeurt en wat daarbij de overwegingen zijn staat in het vaststellingsbesluit 2020-2021. Ook de zienswijzen, analyses en aanvullende adviezen zijn onderdeel van het vaststellingsbesluit.

Vaststellingsbesluit 2020-2021

Vaststellingsbesluit

Brief: Vervolg vaststellingsbesluit gasjaar 2020-2021

Bijlage: Vaststellingsbesluit-Groningen-gasveld-2020-2021-Definitief

Brief: Vaststellingsbesluit gasjaar 2020-2021 geen beroep instellen

Regionale reactie Groningen op vaststellingsbesluit

Zienswijze vaststellingsbesluit

Brief Zienswijze ontwerp-vaststellingsbesluit Groningenveld gasjaar 2020-2021

Bijlage Zienswijze ontwerp-vaststellingsbesluit Groningenveld gasjaar 2020-2021

Besluit PS gezamenlijk indienen zienswijze vaststellingsbesluit gasjaar 2020-2021

Voordracht PS gezamenlijk indienen zienswijze vaststellingsbesluit gasjaar 2020-2021

Statenbesluit Zienswijze ontwerp-vaststellingsbesluit gasjaar 2020-2021

Moties

Gas en bouwnorm

Laat Groningen niet zakken

Ontwerp vaststellingsbesluit

Ontwerp vaststellingsbesluit min EZK gasjaar 2020-2021

Vergadering Provinciale Staten 01-07-2020

Proces ontwerpbesluit

Vragen bij brief Proces vaststellingsbesluit gasjaar 2020-2021

Antwoord op vragen bij brief Proces vaststellingsbesluit gasjaar 2020-2021

Procesbrief vaststellingsbesluit gasjaar 2020-2021

Brief van Min EZ Procesbrief vaststellingsbesluit gasjaar 2020-2021

Advies vaststellingsbesluit

Brief Advies aan Min. EZK vastellingsbesluit gasjaar 2020-2021

Advies aan Min. EZK vastellingsbesluit gasjaar 2020-2021

Inbreng fracties advies vaststellingsbesluit gasjaar 2020-2021

Brief Stukken tbv input advies gasjaar 2020-2021

HRA van NAM

Operationele Strategieen van NAM

Review SodM op stukken NAM