Vaststellingsbesluit gaswinning gasjaar 2019-2020

10 september 2019

Op dinsdag 10 september 2019 heeft minister Eric Wiebes via een brief aan de Tweede Kamer zijn vaststellingsbesluit gaswinning bekend gemaakt voor het gasjaar 2019-2020. Met zijn gaswinningsbesluit maakt de minister echt werk van de veiligheid van de Groningers, door de gaswinning versneld af te bouwen. Al lange tijd vraagt de regio de minister om de gaskraan sneller dicht te draaien. Dit gebeurt nu.

De gaswinning uit het Groningenveld daalt het komende gasjaar naar 11,8 miljard kuub. Daarmee komt de winning onder het door Staatstoezicht op de Mijnen geadviseerde niveau van 12 miljard kuub. Naar verwachting zal de gaswinning in Groningen vanaf medio 2022 op nul uitkomen.

Voor de veiligheid van de Groningers is versnelde afbouw noodzakelijk. De minister doet er goed aan dit afbouwtempo vast te houden en liever nog te versnellen. Want hoe eerder de gaskraan dicht kan voor 2030, des te beter dat is voor Groningen.

Vaststellingsbesluit

Vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2019-2020

Reactie provincie op vaststellingsbesluit gasjaar 2019-2020

Voorgenomen besluit over vervolg vaststellingsbesluit gasjaar 2019-2020

Voordracht Geen beroep tegen vaststellingsbesluit gasjaar 2019-2020

Regionale brief aan minister EZK over vaststellingsbesluit

Vergadering Extra Statenvergadering 30-10-2019

Zienswijze vaststellingsbesluit

Aanvullende zienswijze

Zienswijze college GS op ontwerp-vaststellingsbesluit gasjaar 2019-2020

Voordracht zienswijze ontwerp-vaststellingsbesluit gasjaar 2019-2020

Brief Input voor zienswijze op ontwerp-vaststellingsbesluit gasjaar 2019-2020

Voordracht zienswijze ontwerp-vaststellingsbesluit gasjaar

Vergadering Statencommissie 16-10-2019

Vergadering Provinciale Staten 10-07-2019

Vergadering Statencommissie 26-06-2019

Proces vaststellingsbesluit

Proces vaststellingsbesluit gasjaar 2019-2020 na publicatie

Ontwerpbesluit Reactie provincie Groningen op vaststellingsbesluit gasjaar 2019-2020

Advies vaststellingsbesluit

Brief min. EZK aan TK verkenning afbouw winning Groningenveld naar 12 mld m3

Bijlage 1 bij brief min. EZK - ontwerp vaststellingsbesluit 2019-2020

Bijlage 2 bij brief min. EZK - voorlopig advies GTS afbouw winning Groningenveld naar 12 mld m3

Advies aan de minister van EZK inzake vaststellingsbesluit gasjaar 2019-2020

Bijlage - Advies aan minister EZK voor het vaststellingsbesluit 2019-2020

Brief Advisering vaststellingsbesluit gasjaar 2019-2020

Bijlage 1 - Operationele Strategie├źn NAM

Bijlage 2 - HRA NAM

Bijlage 3 - Review SodM

Advisering vaststellingsbesluit gasjaar 2019-2020