Vaststellingsbesluit gaswinning gasjaar 2019-2020

10 september 2019

Op dinsdag 10 september 2019 heeft minister Eric Wiebes via een brief aan de Tweede Kamer zijn vaststellingsbesluit gaswinning bekend gemaakt voor het gasjaar 2019-2020. Met zijn gaswinningsbesluit maakt de minister echt werk van de veiligheid van de Groningers, door de gaswinning versneld af te bouwen. Al lange tijd vraagt de regio de minister om de gaskraan sneller dicht te draaien. Dit gebeurt nu.

De gaswinning uit het Groningenveld daalt het komende gasjaar naar 11,8 miljard kuub. Daarmee komt de winning onder het door Staatstoezicht op de Mijnen geadviseerde niveau van 12 miljard kuub. Naar verwachting zal de gaswinning in Groningen vanaf medio 2022 op nul uitkomen.

Voor de veiligheid van de Groningers is versnelde afbouw noodzakelijk. De minister doet er goed aan dit afbouwtempo vast te houden en liever nog te versnellen. Want hoe eerder de gaskraan dicht kan voor 2030, des te beter dat is voor Groningen.