Uitkomst onderzoek naar gevolgen van richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen

20 april 2015

Op basis van de concept-bouwnormen voor een gebied dat met aardbevingen te maken heeft, moeten 152.000 bestaande woningen in het aardbevingsgebied worden versterkt. Dit blijkt uit het onderzoek dat de provincie heeft laten doen naar de gevolgen van deze zogenaamde Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR). Het onderzoek geeft niet alleen een scherper beeld van de omvang, maar ook van de aard van de versterking van bestaande woningen.

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR 9998:2015) is opgesteld door een commissie van deskundigen als richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen. De NPR is een richtlijn voor nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw.