Start dialoogtafel Groningen

10 maart 2014

Het kabinet, de provincie Groningen, de betrokken gemeenten en de NAM gaan akkoord met de oprichting van de dialoogtafel. Commissaris van de Koning Max van den Berg maakt bekend dat Jan Kamminga en Jacques Wallage de voorzitters worden. Het rapport van de Commissie Meijer wordt het uitgangspunt voor de dialoogtafel voor het gaswinningsdossier.

De dialoogtafel is bedoeld voor gesprekken tussen bewoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden, moet het geschonden vertrouwen in Noordoost-Groningen herstellen en het gebied nieuw perspectief bieden. Het doel is om deze partijen te betrekken bij de ontwikkeling van de plannen en besluiten voor het gaswinningsgebied.