NAM dient gaswinningsplan in bij minister

1 april 2016

Het plan van de NAM vormt mede de basis voor het nieuwe kabinetsbesluit over de gaswinning, dat naar verwachting in oktober 2016 wordt genomen. De minister van Economische Zaken legt het plan nog voor aan de betrokken partijen, zoals provincie en gemeenten.